Oko 37.000 invazivnih živih vrsta narušava lokalne ekosisteme

invazivne vrste

U svetu je identifikovano oko 37.000 invazivnih živih vrsta. One koštaju vlade širom sveta najmanje 423 milijarde dolara godišnje za počinjenu štetu ili prevenciju, prema novom izveštaju Naučno-političke platforme za biodiverzitet i usluge ekosistema (IPBES), odeljenja Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP).

WWF Adrija i Privredna komora Srbije potpisali Memorandum o saradnji

Memorandum o saradnji

BEOGRAD – WWF Adrija, deo svetske organizacije za zaštitu prirode WWF i Privredna komora Srbije potpisali su danas memorandum o saradnji s ciljem da unaprede delovanje u privrednom i nevladinom sektoru, uvedu održivo poslovanje u svakodnevnu praksu poslovanja i podignu nivo zaštite prirode na viši nivo.