Dan slobode medija

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 3. maj za Dan slobode medija ili Svetski dan medija, koji se obeležava kako bi se podigla svest o važnosti slobode medija, a vlade podsetile na njihovu dužnost da poštuju i podržavaju pravo na slobodu izražavanja.

Preuzeto sa sajta Unesco

Sve je u redu

Za ovaj #SvetskiDanSlobodeMedija, podstičemo sve da objave jednu poruku: “Sve je u redu” – jer ako je sve u redu u vestima, onda nešto nije u redu sa novinarstvom. A kada se novinarstvo kompromituje, ne možemo zaštititi ljudska prava.

3. maj služi kao podsetnik vladama o potrebi da poštuju svoje obaveze prema slobodi štampe, ali i kao dan refleksije među profesionalcima u medijima o pitanjima slobode štampe i profesionalne etike. Podjednako važno, Svetski dan slobode medija je dan podrške medijima koji su meta ograničenja slobode izražavanja, a takođe je i Dan sećanja na novinare koji su izgubili život u potrazi za pričom.

Dan slobode medija utvrđen je članom 19 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima iz 1948. godine i obeležavanjem godišnjice Vindhuk deklaracije, koja se zalaže za principe slobodnog novinarstva, a koju su sastavili afrički novinari u Vindhuku 1991. godine.

Takođe, Deklaracija iz Vindhuka se smatra standardom za osiguravanje slobode štampe širom sveta.

Na Svetski dan slobode medija 2023. godine, UNESCO će organizovati poseban događaj povodom 30 godina od odluke Generalne skupštine UN o proglašenju Svetskog dana slobode medija u sedištu UN-a u Njujorku.

Svake godine se 3. maja obeležava Svetski dan slobode medija, a tema ovogodišnjeg Dana će biti “Oblikovanje budućnosti prava: Sloboda izražavanja kao pokretač svih drugih ljudskih prava”, što ukazuje na element slobode izražavanja za postojanje i zaštitu svih drugih ljudskih prava.

Ovogodišnje izdanje Svetskog dana slobode medija je uključivalo pun dan aktivnosti u sedištu UN-a 2. maja. Medijski, kao i partneri iz akademije i civilnog društva bili su pozvani da organizuju događaje u Njujorku, ali i širom sveta, usmerenih na ovogodišnju temu.

Tokom proteklih 30 godina, proslave Svetskog dana slobode medija su davale značaj prava na slobodan izraz i naglašavala su različite aspekte važnosti slobode štampe. Međutim, u svetlu višestrukih kriza, sloboda medija, bezbednost novinara i sloboda izražavanja, kao i druga ljudska prava, sve više su izložena napadima.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin