Danas se obeležava prvi Međunarodni dan nultog otpada

Međunarodni dan nultog otpada obeležava se danas, 30. marta i to prvi put u istoriji. Cilj ovog dana je da promoviše održivost i podiže svest ljudi o tome kako inicijative nultog otpada mogu doprineti napretku agende 2030. godine za održiv razvoj.
međunarodni dan nultog otpada

Preuzeto sa sajta UN Environment Programme

Ljudi proizvode oko 2.24 milijarde tona otpada godišnje, od kojih se u objektima za kontrolu otpada radi na samo 55%. Do 2050. godine, moguć je skok na 3.88 milijarde tona otpada godišnje. Sektor za otpad umnogome doprinosi efektu staklene bašte u urbanim sredinama, kao i gubitku biodiverziteta. Oko 931 miliona tona hrane je bačena svake godine, dok se previđa da će plastični otpad težine 37 miliona tona završiti u okeanima do 2040. godine.

Ujedinjene nacije (UN) su 14. decembra 2022. godine i zvanično prepoznale značaj inicijativa nultog otpada, te proglasile 30. mart kao Međunarodni dan nultog otpada, čije obeležavanje počinje sa tekućom, 2023. godinom.

Inicijative nultog otpada mogu doprineti upravljanju otpada i pomoći u prevenciji istog. Kao krajnji rezultat, smanjuje se zagađanje, umanjuju se efekti klimatske krize, biodiverzitet se održava, a popravlja se i kvalitet hrane i ljudskog zdravlja.

Program zaštite životne sredine Ujedinjenih nacija i program UN-a za naselja olakšaće obeležavanje ovog dana time što će podstaći sve države članice UN-a da implementiraju održive prakse na lokalnim, regionalnim, administrativnim i nacionalnim nivoima.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin