Delegacija programa „Dijalog promena” u Studijskoj poseti Švedskoj

Unapređivanje specifičnih znanja i veština vezanih za dijalog sa javnim vlastima, osmišljavanje, praćenje javnih politika, umrežavanje i upoznavanje sa praksama dijaloga OCD i javnih vlasti u Švedskoj bili su neki od ciljeva Studijske posete koju je organizovala Beogradska otvorena škola u partnerstvu sa Olof Palme centrom.
dijalog promena bos

Preuzeto sa sajta Bos

Studijska poseta Stokholmu, održana je u periodu od 22. do 27. maja 2023. godine u okviru Programa „Dijalog promena“ i okupila je Delegaciju od 15 predstavnika iz redova organizacija civilnog društva koje su podržane kroz Program Dijalog promena, ali i predstavnike organizacija i insitucija poput Univerziteta u Beogradu i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Tokom petodnevne posete, učesnici su imali priliku da posete različite institucije i organizacije, i podrobnije se iz različitih perspektiva upoznaju sa praksama dijaloga, mehanizmima učešća organizacija u procesima donošenja odluka, izazovima sa kojima se suočavaju i kako ih prevazilaze, kako unapređuju prakse koje doprinose održivosti ili razvoju nekih drugačijih programa podrške u skladu potrebama lokalnih zajednica na kojima deluju i slično. U nastavku teksta sledi sažet prikaz rada insitucija i organizacija koje su posećene.

Kružoci obrazovanja odraslih kao podrška integraciji u Švedsko društvo

Prvog dana posete srpska delegacija okupljena oko programa Dijalog promena, posetila je ABF, Udruženje za obrazovanje radnika, jednu od najstarijih organizacija koja posluje preko 100 godina i koja nudi širok spektar obrazovanja, obuke, kulture i mesta za sastajanje vodeći računa da obrazovne usluge budu dostupne svim kategorijama stanovništva. Posebno su značajni po pružanju usluga obrazovanja odraslih i podrške integraciji. Svoj rad zasnivaju na konceptu Folkbildning obrazovanja.

Diskusija sa Agencijom za mlade i civilno društvo

U periodu predsedavanja Švedske EU, delegacija je iskoristila priliku da se upozna i sa praksama insitucija nadlećnih za pitanja mladih i organizacija civilnog društva. S tim u vezi, drugi dan posete bio je rezervisan za druženje sa direktorkom Švedske agencije za mlade i organizacije civilnog društva – MUCF, gospođom Lenom Niberg. Niberg nam je predstavila koncept omladinske politike u Švedskoj i govorila o prilikama za finansijsku podršku- grantovima za organizacije civilnog društva i za mlade kojima rukovodi Agencija kroz različite programe.

Na fiki sa Olof Palme centrom

Istog dana posećena je centralna kancelarija Međunarodnog centra Olof Palme, koji je kako partnerska organizacija na programu Dijalog promena, ujedno i međunarodna organizacija koja svoje aktivnosti sprovodi širom sveta – zemljama kao što su Burma, Južnoafrička Republika, Palestina, ali i zemljama Zapadnog Balkana, što je učesnicima posete bilo dodatno interesantno i ujedno i prilika za umređavanje i uspostavljanje inicijalnih kontakata za potencijalnu saradnju u budućnosti.

Pravci razvoja gradova i opština u Švedskoj: autonomija kao ključ uspeha

Sreda je provedena u poseti Švedskoj asocijaciji lokalnih samouprava i regiona (SALAR) koja je predstavila mehanizme dobrog upravljanja budžetom Grada Stokholma i načine na koji je osmišljena i na kojoj počivaju javne politike putem kojih se rešavaju problemi i razvojaju potencijali sveke od opština kako Stokholma tako i kraljevine Švedske. Ono što je bilo krajnje interesantno čuti u SALAR-u jeste činjenica da je političko angažovanje pojedinaca uglavnom rezervisano za neformalni deo života, nakon radnog vremena, uz materijalne naknade koje pokrivaju eventualne sastanka i putovanja, a da su na poziciji političari kao primarno zanimanje sa punim radnim vremenom svodi na mikroprocente. Takođe, ono što karakteriše rad gradova i opština jeste velika fleksibilnost u upravljanju i otvorenost podataka o sredstvima koja se ulažu u lokalnu zajednicu za oblasti od značaja za svakog građanina. U SALAR-u radi oko 450 osoba.

Krovovi po meri stanara

Kvalitetno stanovanje, bezbedno životno okruženje za suživot u zajednici svakako jedna od krucijalnih pitanja i politka koje sve više dolaze u fokus. S tim u vezi Švedsko udruženje stanara, koje broji preko 500.000 članova spada u pionire organizovanja građana po pitanjima lokalnih stambenih politika, pitanjima uređivanja sadržaja „komšiluka“, uticanja na očuvanje prava stanovanja i slično. Udruženje funkcioniše na bazi učlanjenja i sprovodi različite aktivnosti koje su usmerene na zaštitu prava stanara, uređenje stambenih prosta, aktivnosti za decu i odrasle u kvartovima zgrada.

Nacionalni forum za dobrovoljna udruženja

Predstavlja mrežu organizacija koje čini 35 organizacija članica poput crvenog krsta, verskih humanitarnih fondacija i udruženja. Forum se aktivno bavi javnim politikama, i uključen je u rad različitih radnih grupa na nacionalnom nivou. Forum je predstavio svoj rad i način na koji se zastupaju organizacije članice. Poseban segment sesije bio je posvećen predstavljanju načina na koji se regrutuju i selekctuju volonteri, kako se volonterski rad validira i kako se, naročito mladi uključuju u projekte društvenog odgovornog poslovanja u saradnji sa kompanijama i različitim aktrima u biznis sektoru.

U opštini Ekero

Poslednji dan posete delegacija Dijaloga promena provela je u opštini Ekero, predgrađu Stokholma na kom živi oko 30.000 stanovnika. Posećena je organizacija Folket husbi koja je poznata kao lokalno mesto okupljanja žitelja za diskusije na različite teme u formatu zborova, ali i po programima podrške za mlade i odrasle, mlade u riziku od socijalne isključenosti, mlade sa devijantim ponašanjima i programima prevencije.  Poslednja u nizu poseta bila je samoj Opštini, gde su predstavljeni načini na koje se obični građani, lokalno stanovništvo može uključiti u donošenje odluka, i načine na koje opština konsultuje svoje građane o pitanjima upravljanja razvojem lokalne samouprave.

Studijska poseta realizovana je u sklopu programa Dijalog promena, koji sprovodi BOŠ sa partnerima, uz finansijsku podršku Evropske Unije.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin