Drugi konsultativni sastanak sa predstavnicima civilnog društva

Sa željom da se širi krug organizacija uključi u ranu fazu izrade nacrta Strategije zaštite životne sredine, Mladi istraživači Srbije, Beogradska otvorena škola i Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu u okviru projekta Volvox – Snaga zajednice organizuje konsultativni proces sa organizacijama civilnog društva.
strategija životne sredine

Preuzeto sa sajta Bos

Drugi sastanak sa predstavnicima civilnog društva sa ekspertizom iz oblasti zaštite životne sredine održan je 15. maja 2023. godine.

Kroz učešće na konsultativnim sastancima predstavnici/e organizacija imaju mogućnost da daju svoje komentare i doprinose u ranoj fazi izrade nacrta Strategije zaštite životne sredine. O problemima i ciljevima Strategije, raspravljano je na prvim konsultacijama, dok su teme drugog sastanka bili indikatori i mere. Kako je najavljeno, prvi nacrt Strategije trebalo bi da bude dostupan do jula meseca tekuće godine na portalu eKonsultacije, dok je javna rasprava planirana za period između oktobra i novembra.

Konsultativni sastanci podrazumevaju aktivan rad u malim grupama, u kome predstavnici civilnog društva analiziraju radna dokumenta Strategije i daju komentare na ciljeve, indikatore, mere i aktivnosti. Učesnici su tokom rada isticali da je izuzetno važno međusobno uskladiti svih pet stubova Strategije, zatim da je potrebna konkretizacija mera i aktivnosti, kao i usklađenost ciljeva, indikatora, mera i aktivnosti. Konkretni predlozi i formulacije će, nakon ovog konsultativnog sastanka biti prosleđeni Ministarstvu zaštite životne sredine.

Predlog strateških pravaca delovanja buduće Strategije poklapaju se sa ciljevima Sofijske deklaracije i pet stubova Zelene agende za Zapadni Balkan: dekarbonizacija, energetska efikasnost i smanjenje industrijskih emisija, cirkularna ekonomija za efikasno korišćenje resursa i industrijsku simbiozu, smanjenje zagađenja životne sredine sa fokusom na kvalitet vazduha, zaštita i investiranje u biodiverzitet i ekosisteme i održivi prehrambeni sistemi i ruralni razvoj.

Do sada su održana tri sastanka Radne grupe za izradu nacrta Strategije zaštite životne sredine sa Akcionim planom, a u narednom periodu očekuje se još jedan sastanak Radne grupe na kojem će biti reči o definisanju mera, finansijskoj analizi i analizi efekata.

Projekat Volvox – Snaga zajednice sprovode Mladi istraživači Srbije, Beogradska otvorena škola i Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu, uz podršku Evropske unije. Cilj projekta je da doprinese razvoju kompetentnog civilnog društva koje će biti kredibilan partner javnim vlastima u razvoju politika u oblasti životne sredine i vršiti efikasan i nezavisni nadzor u procesima donošenja strateških dokumenata.

Događaj je organizovan uz podršku Evropske unije, vlade Švajcarske i Nemačke, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i Britanske ambasade u Beogradu.

Izvor fotografije: Beogradska otvorena škola

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin