Nova BOŠ publikacija o saradnji poslovnog i civilnog sektora u javnom zagovaranju

Već dugi niz godina, tim Beogradske otvorene škole kontinuirano radi na jačanju kapaciteta civilnog sektora, njegovoj profesionalizaciji i etabliranju kao ravnopravnog aktera koji stoji rame uz rame sa javnim i privatnim sektorom.
javno zagovaranje

Preuzmite: bos.rs

Zašto sarađujemo? Već dugi niz godina, tim Beogradske otvorene škole kontinuirano radi na jačanju kapaciteta civilnog sektora, njegovoj profesionalizaciji i etabliranju kao ravnopravnog aktera koji stoji rame uz rame sa javnim i privatnim sektorom. U tim naporima, sproveli smo nekoliko istraživanja i analiza koje su imale za cilj da ispitaju i otkriju kapacitete organizacija civilnog društva da javno zagovaraju, ali i da otvoreno ulaze u dijalog sa javnim vlastima. Vodeći se idejom da su dijalog i saradnja neki od osnovnih pokretača pozitivnih promena u društvu, a da potreba za promenom jača demokratske kapacitete, došli smo do pitanja kako se još mogu podstaći promene u cilju izgradnje boljeg društva zasnovanog na slobodi, znanju i inovacijama?

Odgovor do kog smo došli je – kroz partnerstva. Iako ne postoje konkretni podaci da to potvrde, glavni utisak je da nema dovoljno partnerstava u našem društvu. Pod time podrazumevamo sve oblike partnerstava i saradnje, ali ono što nam je posebno privuklo pažnju tiče se međusektorske saradnje, odnosno, saradnje između dva privredna sektora – profitnog i neprofitnog. Na prvi pogled može se pretpostaviti da ova dva sektora nemaju mnogo toga zajedničkog. Jedni se takmiče na tržištu, drugi na javnim konkursima. Jedni posluju u cilju maksimizacije profita, a drugi u cilju pozitivnih promena u zajednici. Jedni odgovaraju deoničarima i potrošačima, drugi donatorima i građanima.

S tim u vezi, pred vama se nalazi analiza koja je nastala kao rezultat potrebe za više partnerstava, ali i više zagovaranja. Analiza teži da ispita saradnju između poslovnog i civilnog sektora, da li ona postoji, kakva je priroda odnosa, šta ih motiviše i sa kakvim preprekama se suočavaju pripadnici oba sektora dok sarađuju.

Istraživanje je sprovedeno u 3 segmenta:

1)     desk analiza prethodnih istraživanja na međunarodnom i nacionalnom nivou,

2)     fokus grupe sa predstavnicima civilnog i predstavnicima poslovnog sektora u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Užicu sa ciljem postizanja što ravnomernije geografske raspoređenosti i

3)     studije slučaja sa predstavnicima poslovnog i civilnog sektora koji predstavljaju primere uspešne saradnje.

Krajnji proizvod našeg istraživanja su konkretne preporuke o tome kako da se unapredi saradnja između poslovnog i civilnog sektora.

Preuzmite PDF.

Foto: bos.rs

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin