Objavljena studija o podršci ženskim preduzetničkim aktivnostima i inicijativama u Srbiji

Studiju o podršci ženskim preduzetničkim aktivnostima i inicijativama u Srbiji izradila je Fondacija „Ana i Vlade Divac“ u periodu avgust - oktobar 2022. godine, uz podršku kompanije „Lidl Srbija“, a u okviru šireg spektra aktivnosti koje su pratile konkurs Snažne.Hrabre.Važne.

Preuzeto od: Fondacija Ana i Vlade Divac

Polazeći od stava i u praksi potvrđenog iskustva, da ulazak žena u sferu preduzetništva predstavlja značajan korak u ukupnoj emancipaciji i transformaciji rodnih odnosa, u studiji se žensko preduzetništvo, njegovi potencijali i razvoj posmatraju u svetlu postojećih, veoma izraženih rodnih nejednakosti koje odlikuju naše društvo.

Podaci koje je istraživački tim Fondacije prikupio potvrdili su, s jedne strane, postojanje specifičnih prepreka sa kojima se suočavaju žene kako u fazi donošenja odluke za ulazak u preduzetništvo tako i u fazi uspostavljanja, razvoja i širenja svojih poslovnih aktivnosti, a s druge strane – ukazali su na značaj rodno odgovornih i ciljanih mera, programa i projekata finansijske i nefinansijske podrške u različitim fazama poslovanja ženskih kompanija.

Studija u tri poglavlja 1) daje aktuelnu sliku stanja ženskog preduzetništva u Srbiji, 2) predstavlja iskustva, prepreke i potrebe preduzetnica iz svih delova Srbije identifikovane kroz fokus grupe i intervjue u kojima je učestvovalo preko 50 ispitanjica, 3) daje pregled mera, programa i projekata podrške 22 institucije, domaće i međunarodne organizacije i kompanije koje su tokom 2020, 2021. i 2022. godine podržavale ženske preduzetničke aktivnosti i inicijative u Srbiji.

Na kraju, studija nudi sprektar primera dobrih praksi, korisnih zapažanja i preporuka za državne i nedržavne aktere koji će u narednim godinama razvijati i implementirati mere, programe i projekta podrške sa ciljem da podstaknu dalji razvoj ženskog preduzetništva u Srbiji.

Studija o ženskom preduzetništvu
pdf dokument | 10.45MB

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin