Odgovori na pitanja koja se tiču tvojih potreba

Osnovni cilj istraživanja jeste ispitivanje stavova i ponašanja mladih (osobe starosti od 15 do 30 godina), na teritoriji Grada Novog Sada,
istraživanje

Preuzeto: opens.rs

Trenutno je u toku ”Istraživanje položaja i potreba mladih za potrebe izrade Lokalnog akcionog plana politike za mlade u Gradu Novom Sadu za period od 2023. do 2025. godine”.

Komisija za izradu ovog dokumenta, u saradnji sa „Evropskim omladinskim centrom Vojvodine“ koji realizuje projekat Izrada, donošenje i promocija Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period od 2023. do 2025. godine kreirala anketu sa ciljem da se istraže položaj i potrebe mladih u svrhu kreiranja novog strateškog dokumenta za mlade.

Osnovni cilj istraživanja jeste ispitivanje stavova i ponašanja mladih (osobe starosti od 15 do 30 godina), na teritoriji Grada Novog Sada, a pitanja koja im se postavljaju odnose se na različite aspekte njihovog života u Novom Sadu, a koji su od posebnog značaja za mlade. Učešće u ovom istraživanju je dobrovoljno i anonimno.

Popunjavanjem Ankete učesnici istraživanja daju značajan doprinos kreiranju Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period od 2023. do 2025. godine i omogućavaju da se procene realne potrebe mladih u Novom Sadu.

Za popunjavanje ti je potrebno oko 20 minuta vremena, a anketu možeš pronaći na.

Foto: opens.rs

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin