Održan javni čas Diskriminacija i dehumanizacija: „Drugi“ i mi

Tridesetoro mladih iz Srbije učestvovalo je na javnom času Diskriminacija i dehumanizacija: „Drugi“ i mi, koji Inicijativa mladih za ljudska prava u saradnji sa organizacijama ForumZFD i Nezavisnim društvom novinara Vojvodine (NDNV) organizuje u sklopu Drinske letnje škole. Javni čas je imao za cilj da pomogne mladima da razumeju današnje zloupotrebe različitih identiteta i osnaži ih da aktivno učestvuju u procesima izgradnje mira i dobrosusedskih odnosa na Zapadnom Balkanu.

Tekst preuzet sa sajta Inicijative mladih za ljudska prava.

Javni čas je vodila psihološkinja Tamara Tomašević, koja je stručnjakinja u izvođenju obuka orijentisanih na borbu protiv stereotipa i predrasuda, diskriminacije, na razvoj interkulturalne osetljivosti i unapređivanje veština nenasilne komunikacije.

Kao ključne preporuke za pomirenje u regionu Tomašević je navela neophodnost kreiranja grupa koje su različite i koje rade u zajedničkom prostoru ka zajedničkom cilju, pod jednakim uslovima.

„Kreiranje grupa koje su različite i njihov rad u zajedničkom prostoru, ka zajedničkom cilju i pod jednakim uslovima, može da dovede do toga da se sklone predrasude i stereotipi. Ali ono što je ključni efekat u razbijanju predrasuda i stereotipa je razvijanje prijateljstva u takvim grupama”, rekla je Tomašević.

Takođe, bilo je reči i o povezanosti stereotipa i predrasudama sa opresijom, diskriminacijom i dehumanizacijom.

„Stereotipi su kognitivne prečice koje usmeravaju naše ponašanje. Sve što vidimo i čujemo  provlačimo kroz prethodna iskustva i tako stvaramo slike o svetu. Često ne sudimo o određenoj situaciji na osnovu činjenica, već na osnovu naših interpretacija”, rekla je Tomašević.

Tomašević je govorila i o tome kako predrasude predstavljaju spremnost da u određenoj situaciji reagujemo na određeni način. Takođe, objasnila je da se predrasude sastoje od emocionalne, kognitivne i voljne komponente, kao i da se diskriminacija često naziva predrasuda u akciji.

Pored toga, Tomašević je objasnila da kada diskriminaciji dodate moć, odnosno, kada diskriminacija postoji u zakonu, ona postaje opresija.

Javni čas je održan u Beogradu u Kući ljudskih prava i demokratije i deo je Drinske letnje škole, koja će trajati od 31. jula do 3. avgusta. Učesnici i učesnice imaće priliku da nauče više o tranzicionoj pravdi i suočavanju sa prošlošću, kao i da posete Memorijalni centar Potočari – Srebrenica.

Javni čas i Drinska letnja škola deo su projekta Zagovaranjem, artivizmom i obrazovanjem do zaustavljanja poricanja genocida i jačanja procesa pomirenja. Projekat je podržan od strane Ministarstva spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke. Nemačka podržava napore u uspostavljanju participativne kulture sećanja, regionalne saradnje i pomirenja u regionu Zapadnog Balkana.

Foto; Inicijativa maldih za ljudska prava

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin