Održan partnerski sastanak na projektu “Zelene škole za zapošljivost mladih”.

U sklopu projekta "Zelene škole za zapošljivost mladih", 15. decembra održan je sastanak partnera u Skoplju.
zelene škole za zapošljivost mladih

Preuzeto sa sajta Beogradske otvorene škole

Sastanak je okupio partnere sa Kosova, Severne Makedonije i Srbije. Sastanak je pružio priliku za razmenu iskustava i procenu dosadašnjeg napretka u implementaciji projekta.

Sastanak je bio strukturisan u dva dela. Prvi deo bio je posvećen predstavljanu sprovedenih aktivnosti svakog od partnera. Koordinator projekataa BOŠ-a, Nemanja Petrović, predstavio je status aktivnosti u Srbiji, i podelio prve povratne ifnormacije sa radionica za učenike koje su održane u dve škole u Valjevu. Drugi deo sastanka fokusirao se na analizu podataka iz izveštaja o stavovima nastavnika, roditelja I učenika prikupljenih od strane istraživačkog konzorcijuma koju čine: Kantar, Reactor i Secons, a čiji podaci će biti polazne osnove za dalji rad sa učenicima, nastavnicima i roditeljima.

Tokom sastanka, postignuti su konkreti dogovori o koracima koje će svaki od partneri preduzeti kako bi ostvarili dogovorene ciljeve. Kroz format radionica, učesnici sastanka osmišljalvali su strategije za efikasniju organizaciju radionica za nastavno osoblje, učenike, roditelje i predstavnike lokalnih samouprava u mestima u kojima se projekat realizuje, kao i načini evaluacije postignutih rezultata I indikatora.

Na kraju, sumirani su rezultati postignuti u ovoj godini, a diskutovane su i lekcije naučene iz prethodnih inicijativa. Svi učesnici su izrazili zadovoljstvo postignutim i optimizam u vezi sa planiranim aktivnostima. Očekuje se da će ova saradnja doprineti osnaživanju partnerstva u zajednicama između škola i jedinica lokalnih samouprava.

Važno je napomenuti da je na sastanku takođe bilo reči o zelenim temama koje se implementiraju u radionicama. Projekat “Zelene škole za zapošljivost mladih”, sprovodi Beogradska otvorena škola u saradnji sa Nacionalnim omladinskim savetom Makedonije (Severna Makedonija), organizacijom Bonevet iz Đakovice, (Kosovo), I organizacijom Reset – Centar za održivu energetsku tranziciju (Sarajevo).

Foto: Beogradska otvorena škola

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin