Osnaženi mediji i mladi stvaraju demokratske promene

Beogradska otvorena škola je pod okriljem projekta Mladi i mediji za demokratski razvoj, koji podržava Kraljevina Švedska, organizovala dvodnevni trening za unapređenje kapaciteta partnera na kome je ovo bila jedna od ključnih tema.
demokratske promene

Preuzeto: bos.rs

Interesovanja mladih se iz generacije u generaciju menjaju. Mladi ljudi, u odnosu na ostale starosne grupe, konzumiraju drugačije sadržaje, te preferiraju savremene oblike komunikacije. Da bi do njih doprli, preneli im poruku i pokušali da izvršimo određeni uticaj, potrebno je da govorimo identičnim jezikom, da komuniciramo putem istih kanala i nudimo im sadržaje njima prilagođene.

Ova jednostavna kauzalnost, međutim, nailazi na dosta prepreka prilikom primene. Trendovi u komunikaciji se rapidno menjaju i unapređuju, a oni koji se bave mladima, da bi bili u korak sa njima, ulažu dodatne napore koji neretko ugrožavaju njihove skromne kapacitete. To se naročito odnosi na one koji već imaju poteškoća u svom funkcionisanju i obezbeđivanju održivosti u radu, kao što su različita udruženja, formalne i neformalne grupe, lokalni mediji, nevladine organizacije itd.

Uočivši ovo kao jedan od važnih izazova, Beogradska otvorena škola je pod okriljem projekta Mladi i mediji za demokratski razvoj, koji podržava Kraljevina Švedska, organizovala dvodnevni trening za unapređenje kapaciteta partnera na kome je ovo bila jedna od ključnih tema.

Stefan Marković (Foto: Beogradska otvorena škola)

Mobilno novinarstvo, kao jedan od načina da se mediji približe mladima putem društvenih mreža i jedan od ekonomičnijih i pristupačnijih načina bavljenja ovim pozivom, bila je tema dve sesije u okviru treninga namenjenom partnerskim medijima. Naročito značajno za lokalne medije, mobilno novinarstvo može uštedeti kapacitete i pružiti prednost redakcijama u odnosu na tradicionalne sadržaje i medije, koji ne prate interesovanja mladih. Ove sesije održala je Sanja Kljajić, dopisnica nemačkog javnog servisa Deutsche Welle i asistentkinja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Sa druge strane, organizacije civilnog društva čija su ciljna grupa mladi, imali su prilike da u toku obuke organizovane za njih čuju više o tome kako treba da izgleda komunikacija ka mladima, šta govore trendovi i rezultati istraživanja, kao i šta od mladih, kao krajnjih korisnika, suštinski želimo. Jednako bitno je i pitanje vidljivosti u medijima OCD-a za mlade, tačnije sadržaja koje proizvode, aktivnosti koje organizuju i inicijativa koje pokreću. Organizacijama i udruženjima za mlade mediji predstavljaju važan medijum koji ih povezuje sa njihovom ciljnom grupom i čini ih vidljivijim, te je od izuzetne važnosti da znaju na koji način mogu postati atraktivni za njih.

Sa pregršt primera iz svog rada, interaktivnom diskusijom i fokusom na specifična interesovanja i poteškoće partnerskih organizacija, ovaj deo obuke, u dve odvojene sesije, održale su Jovana Božičković, menadžerka za komunikacije i javno zagovaranje i Marina Zec, glavna i odgovorna urednica magazina Oblakoder.

Mladi, politika i zagovaranje

Istraživanja pokazuju da mladi u Srbiji, uprkos tome što postoje normativni i institucionalni okviri, nisu zastupljeni u institucijama, te da ne postoji podsticaj za učešće u procesima donošenja odluka.

Ukoliko su mladi, kao što se tvrdi, pokretačka snaga svakog društva, to znači da je neophodno unapređenje politika i praksi koje će dovesti do toga da se, ne samo čuje njihov glas, već i da taj glas bude uvažen.

Javno zagovaranje zgodno je sredstvo kojim lokalno civilno društvo može pomoći u rešavanju ovog i sličnih problema instistirajući na promenama u svojim lokalnim sredinama ili u društvu generalno. O ovom procesu, ali i tome šta su omladinske, a šta javne poltike, kakav je institucionalni okvir i kako omladinska politika funkcioniše na lokalu, za predstavnike i predstavnice partnerskih OCD-a za mlade govorio je istraživač Boban Stojanović.

Boban Stojanović (Foto: Beogradska otvorena škola)

I druge teme

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji je stupio na snagu 2004. godine, doneo je pregršt mogućnosti, kako za medije kojima je okosnica mnogih značajnih istraživačkih priča, tako i za OCD kojima zahtevi za pristup informacijama od javnog značaja predstavljaju jedan od važnijih instrumenata rada. Šta je ovaj zakon doneo, tj. šta su zahtevi za pristup informacijama od javnog značaja, kako se koriste, kome se upućuju i ostala relevantna pitanja bila su razmatrana u toku radionice koju je za predstavnike partnerskih medija i OCD-a za mlade održao Stefan Marković iz Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS).

Kako su informacije od javnog značaja poslednjih godina građanima postale dostupnije i transparentnije, a novinarima posledično približile novu dimenziju istraživačkog rada pružajući im dragoceni materijal, pretraživanje baza podataka postala je veština od suštinske važnosti za istraživačkog medijskog radnika. Pretraga otvorenih i onih baza podataka za koje je potrebna pretplata može biti komplikovana i složena, ali informacije koje dobijamo su proverene i kvalitetne, pa je svaki napor opravdan. Stoga su predstavnici i predstavnice lokalnih medijskih partnera u okviru programa Mladi i mediji bili u prilici da na treningu unapređenja kapaciteta od Bojane Jovanović, novinarke KRIK-a, čuju više o vrstama baza, načinima pretraživanja, mogućnostima primene dobijenih informacija i ostalim korisnim temama u okviru ove oblasti.

Bojana Jovanović (Foto: Beogradska otvorena škola)

Beogradska otvorena škola će i u narednom periodu kroz različite programe raditi na unapređenju kapaciteta partnerskih OCD-a za mlade i medija kako bi poboljšala i podstakla učešće mladih u mobilizaciji zajednice i unapredila kvalitet i standarde istraživačkog izveštavanja, s ciljem jačanja demokratske prakse i doprinosa vrednostima vladavine zakona i ljudskih prava u Srbiji.

Kompletnu galeriju fotografija pogledajte OVDE.

Foto: bos.rs

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin