Otvoreni poziv: klimatski servisi i umetnost

Kroz Otvoreni art+science poziv u okviru projekta Climateurope2 umetnicima se pruža mogućnost da istraže potencijal klimatskih podataka, naučnih istraživanja i servisa; rok za podnošenje prijava je 14. novembar
klimatski servisi

Klima određuje svaki aspekt života na planeti, a promene koje su se desile negativno utiču na svako živo biće na Zemlji. Nažalost, suočavamo se sa dramatičnim posledicama i ishodima klimatskih promena izazvanih ljudskim aktivnostima u poslednja dva veka, što je imenovano novim socio-geološkim terminom – antropocen.

Naučnici su bili svesni negativnih efekata sagorevanja nafte i drugih fosilnih goriva još od sredine 19. veka. Današnji istraživači imaju znanje, alate i resurse za analizu trenutnog statusa, budući razvoj i konačne ishode procesa koji je započeo davno i predstavlja ozbiljnu pretnju čak i postojanju čovečanstva.

Istraživanja klime, podaci i servisi zasnivaju se na kompleksnoj interakciji i saradnji između brojnih organizacija, institucija, udruženja i pojedinaca širom sveta, koji rade u sinergiji i pokušavaju da procene svaku pojedinačnu informaciju. Međutim, čini se da je ova kompleksna mreža nedovoljna da pokrene globalni odgovor koji bi mogao zaustaviti tekuće procese i, konačno, obnoviti one aspekte prirode i ljudske okoline koji još nisu izgubili svoju suštinu. U tom smislu, neophodno je proširiti mrežu praktičara i stručnjaka, uključujući alternativne glasove, od školske dece i mladih, preko nastavnika i građana do profesija iz određenih društvenih grupa poput umetnika, kreativnih profesionalaca i donosilaca odluka.

Evropa kao kontinent je posebno ugrožena, sa mnogim regionima koji se suočavaju sa ozbiljnim posledicama. Porast temperature u Evropi je dvostruko veći od globalnog proseka – iznosio je oko 2,3°C u 2022. godini. U Jugoistočnoj Evropi već uveliko imamo iskustvo sa ekstremnim pojavama poput poplava, požara, suša i vrućina. Političari, donosioci odluka, pa čak i obični građani često ignorišu ozbiljna upozorenja i predviđanja, reagujući samo na tragične i razorne posledice. Samim tim, još temeljnije bavljenje ovim pojavama i pružanje detaljnih informacija hitnije je nego ikad.

Sa ciljem da usmeri javnu participaciju i interesovanje za istraživanja, podatke i usluge u vezi sa klimom, art+science poziv u okviru projekta Climateurope2 ima za cilj umetničko istraživanje klimatskih sistema u regionu Jugoistočne Evrope i stvaranje interdisciplinarnog digitalnog umetničkog dela koje će biti izloženo i predstavljeno u različitim kontekstima.

Ovaj poziv je usmeren na umetnike koji će otkriti i koristiti potencijal klimatskih podataka, istraživanja i servisa koji povećavaju otpornost na klimatske promene. Poziv podrazumeva umetničku rezidenciju koja uključuje mentorsku podršku, umetničko istraživanje i produkciju digitalnog umetničkog dela. Predlozi treba da uzmu u obzir dostupne resurse, specifičnu ekspertizu, tehničke zahteve i geografski fokus na Jugoistočnu Evropu. Rezidencija podrazumeva boravak u Beogradu, Srbija, u trajanju do šest (6) meseci, od januara do juna 2024. godine.

Poziv je otvoren od 19. septembra do 14. novembra i namenjen je umetnicima ili grupama umetnika od najviše 5 članova, koji mogu da se prijave na Poziv sa ciljem da razviju digitalni sadržaj na temu klimatskih servisa.

Detalji otvorenog poziva

Tražimo konceptualnu ideju / predlog / plan koji može poslužiti kao osnova za dalji, šestomesečni proces razvoja rada. Instrukcije za onlajn prijavu možete pronaći OVDE, dok aplikaciju možete naći na LINKU.

Kriterijumi:

• usklađenost sa zahtevima Poziva i relevantnost za klimatske servise,
• izvodljivost u datom vremenskom roku i budžetu,
• usklađenost sa kontekstom i ciljevima projekta Climateurope2,
• održivost i uticaj nakon završetka Otvorenog poziva,
• usaglašenost sa pravnim i etičkim normama.

Nudimo:

• kuratorstvo i vođenje programa u trajanju od 6 meseci,
• mentorsku podršku i produkciju,
• aktivnu razmenu sa lokalnim istraživačima i stručnjacima,
• korišćenje resursa CPN-a i fizičkog prostora,
• tehničku podršku i logistiku.

Projekat i lokalni partneri:

Barcelona Supercomputing Center, Španija
Euro-Mediterranean Center on Climate Change, Italija
• Republički hidrometeorološki zavod Srbije
• Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Za sva dodatna pitanja nas kontaktirajte: artandscience@cpn.rs

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin