Održana prva sednica Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Prva sednica Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva održana je u Palati Srbija. Sednicu je otvorio ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov, a njome je predsedavao predsednik Saveta Aleksandar Prica.

Preuzeto sa sajta Beogradske otvorene škole

Čestitajući članovima na izboru i poželevši uspeh u radu, ministar Žigmanov je podsetio da je Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 28. septembra ove godine, usvojila Odluku o osnivanju Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva kao savetodavnog tela Vlade i novog mehanizama za saradnju sa civilnim društvom. Savet je i prostor za dijalog o ključnim pitanjima koja se odnose na rad i delovanje civilnog društva, rekao je ministar.

Ocenjujući konstitutivnu sednicu Saveta kao istorijsku, ministar Žigmanov je naglasio da je samo formiranje Saveta potvrda partnerstva javnih vlasti i civilnog društva i rezultat dobrog rada Sektora za saradnju sa civilnim društvom u prethodnom periodu, zahvalivši se ujedno i svima koji su doprineli da se ovaj proces uspešno okonča.

Ministar Žigmanov, koji je i zamenik predsednika Saveta, rekao je da je pred Savetom veliki broj izazova koji će, uveren je ministar, biti rešavani u demokratičnom, tolerantnom i dijaloškom ambijentu. Ono o čemu budemo ovde razgovarali, naglasio je ministar Žigmanov, i odluke, preporuke i inicijative koje budemo donosili, treba da donesu boljitak i pridonesu kvalitetu života građana Republike Srbije.
Predsednik Saveta Aleksandar Prica rekao je da će se starati da se većina odluka u Savetu donosi konsenzusom, te da atmosfera u radu bude takva da doprinosi boljem razumevanju javnih vlasti i civilnog društva kako bi svi zajedno, naglasio je on, gradili bolju budućnost za sve naše građane.

Sekretar Saveta i pomoćnik ministra Žarko Stepanović izrazio je zadovoljstvo što Republika Srbija ima Savet za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. On je podsetio da je Vlada usvojila istoimenu Strategija i prateći Akcioni plan, te da je proces izbora članova bio transparentan.

Savet je obrazovan na period od pet godina, ukupno broji 20 članova, od čega 11 predstavnika organizacija civilnog društva, i devet predstavnika organa državne uprave. Na početku sednice utvrđen je kvorum i donet Poslovnik o radu. U drugom delu predstavljena su regionalna iskustva u radu ovakvog Saveta.

Tekst i foto: Ministarstvo za ljudska i manjinska praava i društveni dijalog

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin