Svetski dan borbe protiv dečijeg rada

Deca širom sveta su i dalje u značajnom broju angažovana na plaćenim i neplaćenim oblicima rada. Najčešće su deca premlada da bi obavljala ove poslove ili su uključeni u opasne aktivnosti što sve može ugroziti njihov fizički, mentalni, društveni i/ili obrazovni razvoj.

Svetski dan borbe protiv dečijeg rada obeležava se 12. juna kao dan posvećen podizanju svesti o opasnostima koje nosi dečiji rad i trgovina ljudima. Ovaj dan se fokusira na omogućavanje pružanja dostojanstva deci i obezbeđivanju podrške njihovom obrazovanju, medicinskim uslugama i drugim potrebama. Međunarodna organizacija rada, telo Ujedinjenih nacija koje se bavi pitanjima rada, pokrenula je Svetski dan borbe protiv dečijeg rada 2002. godine.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, više od 160 miliona dece širom sveta, od kojih su neka stara i samo 5 godina, angažovano je da obavlja neki vid rada. U najnerazvijenijim zemljama, više od svakog četvrtog deteta starosti od 5 do 17 godina, radi na na način koji se smatra štetnim za njegovo zdravlje i razvoj. Preko 84 miliona dece, 56% od ukupnog broja dece koja rade, živi u zemljama sa srednjim prihodima. Geografski gledano, Afrika je najviše rangirana i po procentu dece i po apsolutnom broju (72 miliona) dece koja rade.

Tema ovogodišnjeg Svetskog dana borbe protiv dečijeg rada je “Univerzalna socijalna zaštita za okončanje dečijeg rada”. Tema je posvećena povećanja ulaganja u sisteme socijalne zaštite radi uspostavljanja adekvatnih mehanizama koji su u stanju da za zaštite dece od dečijeg rada.

Prema Ujedinjenim nacijama, na globalnom nivou je učinjen značajan napredak u smanjenju dečijeg rada u poslednje dve decenije. Broj dece uključene u neki oblik rada opao je za 85,5 miliona između 2000. i 2020. godine, sa 16% na 9,6%.

Više o ovom danu pogledajte na stranici Ujedinjenih nacija.

Foto: Međunarodna organizacija rada

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin