Eko priče

Upcycling predstavlja prenamenu odbačenih predmeta, materijala i otpada da bi se stvorili novi predmeti veće