Čisto morsko dno je uslov za održivu budućnost Jadranskog mora

Obale i morska okolina već pate zbog zagađenja plastikom i intenzivnog turizma, ali se ispod površine nalazi još jedna pretnja.
jadransko more

Preuzeto sa sajta WWFAdria

Plastika, naftna zagađenja i masovni turizam nisu jedine pretnje očuvanju mora,iako se o njima najviše govori. WWF povodom Svetskog dana okeana (6. juna) ukazuje na ogromnu pretnju morskom životu – zaostale ribolovne alate u moru. Izgubljene ili odbačene ribarske mreže, udice i druga oprema nastavljaju da love, povređuju i ubijaju morske organizme.

„Konačno se posledicama nezbrinute plastike počinje davati pažnja koju zaslužuje. U WWF-u, svetskoj organizaciji za zaštitu prirode, fokusirali smo se na deo ovog otpada čiji se uticaj manje vidi i razume. Radi se o zaostalom ili izgubljenom ribolovnom alatu koji je najsmrtonosniji oblik morske plastike jer nastavlja da neselektivno hvata ribe, zapliće morske sisare, ptice, kornjače i morske pse. Tako ih izlaže sporoj i bolnoj smrti iscrpljivanjem i gušenjem“, kaže Fabijan Peronja iz WWF Adrije.

WWF Adria prepoznaje hitnost i važnost suočavanja s ovim problemom, pa se kroz projekat „Ghost Gear“ (engl. zaostali ribolovni alat) intenzivno bavi njegovim rešavanjem. Mapiranje Jadrana koje smo uradili ukazuje kako ovo nije samo globalni, već i nacionalni izazov jer je morsko dno velikim delom prekriveno izgubljenim alatima što znatno doprinosi degradaciji morskog staništa i gubitku bioraznolikosti.

Mnogi se na pomisao o morskim dubinama prisete straha od morskih pasa, ali prava pretnja i tihi ubica je pomenuti zaostali ribolovni alat. Smrtonosan je za čak 66% morskih sisara i 50% morskih ptica, a 90% riba koje se u njega zapletu i uginu ima i komercijalnu vrednost, što je neposredan gubitak i za ljude. Stručnjaci WWF-a i profesionalni ronioci sprovode redovne ronilačke akcije za uklanjanje ribolovnih alata iz odabranih područja kako bi smanjili njihov uticaj na morske ekosisteme, pri čemu sarađuju s lokalnim ribarima, vlastima i organizacijama.

„Podižemo svest o važnosti pravilnog odlaganja ribarske opreme i podstičemo naše ribare da primenjuju održive prakse. Edukacija i osveštavanje ribara, ali i šire javnosti, ključni su za prevenciju nastanka novog ribljeg alata na dnu mora. Želimo da osiguramo da se ribarski alati pravilno koriste, održavaju i zbrinjavaju kako bi se smanjio gubitak opreme“, dodao je Fabijan Peronja.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin