Da li nas brine zagađenje vazduha? 

Zagađenje vazduha jedan je od najznačajnijih problema kada je u pitanju životna sredina, posebno ako se uzme u obzir u kojoj meri može da utiče na zdravlje ljudi.
zagađenje vazduha

Prema podacima beogradske kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, na godišnjem nivou, bude više od 6000 smrtnih slučajeva do kojih dolazi usled komplikacija koje prozrokuje zagađenje vazduha, a od toga trećina u Beogradu. Globalno taj broj ide i preko 8 miliona smrtnih slučajeva godišnje usled izlaganja vazduhu lošeg kvaliteta.  

Kako nam se polako, sve više, budi ekološka svest i pitanje zagađenja vazduha i uticaji koje sa sobom nosi postaju sve aktuelnije i relevantnije teme. Otežavajuća okolnost kod zagađenja vazduha je da mi često ni ne možemo da sami primetimo kada je vazduh zagađen, pa nismo svesni u kojoj meri smo izloženi vazduhu lošeg kvaliteta.  

Da stvarno jesmo izloženi zagađenom vazduhu pokazuje i treći izveštaj o kvalitetu vazduha Nacionalne ekološke asocijacije, koja je analizirala dostupne podatke iz automatskog monitoringa kvaliteta vazduha. Prema izveštaju Vazduh 2023. vazduh je u Srbiji bio prekomerno zagađen u 18 mesta tokom prošle godine. Ni u svetu situacija nije ništa bolja, tokom prošle godine samo sedam zemalja ispunilo standarde kvaliteta vazduha koje propisuje Svetska zdravstvena organizacija.   

Da bi ispitali kakvi su vaši stavovi kada je u pitanju zagađenje vazduha, da li se i koliko informišete u vezi ove teme i da li preduzimate nešto da se zaštitite od zagađenja vazduha, tokom marta smo sproveli anketu u vezi ovih pitanja na portalu i društvenim mrežama Daily Green. Pristiglo nam je skoro 1700 odgovora i evo šta su rezultati.  

Više od polovine učesnika ankete smatra da je vazduh u mestu u kome žive veoma zagađen, a skoro trećina smatra da je zagađen. Ono što posebno zabrinjava je da preko 75% ispitanika smatra da se u poslednje 3 godine kvalitet vazduha pogoršao.  

Da tema zagađena vazduha brine naše sugrađane pokazuje podatak da preko 60% njih redovno ili često prate kakav je kvalitet vazduha, a za to najčešće koriste specijalizovane aplikacije u skoro 55% slučajeva i internet u preko 22% slučajeva. Kad je u pitanju uticaj vazduha na zdravlje preko 92% anketiranih smatra da kvalitet vazduha veoma utiče na naše zdravlje. Međutim, do problema dolazimo kada su u pitanju preporuke kako se ponašati kada je vazduh zagađen. Preko 50% ispitanika se tih preporuka pridržava samo ponekad, dok preko 30% ispitanika ne zna da postoje takve preporuke ili ih nikad ne primenjuje. Od konkretnih mera koje spadaju u preporuke da se zaštitimo od zagađenja vazduha, većina ispitanika, preko 50%, se trudi da smanji boravak napolju što nije dovoljno pri višim nivoima zagađenja vazduha. Dodatno skoro 20% ni ne zna koje bi mere trebalo da primene da se zaštite o zagađenja vazduhom.  

Zašto je to tako možda daje odgovor na pitanje o neophodnosti dodatne edukacije u vezi teme zagađenja vazduha. Preko 80% odgovorilo je potvrdno i to za celu populaciju, a još skoro 15% takođe potvrdno s tim da smatraju da fokus treba da bude na donosiocima odluka. Takođe, građani nisu u dovoljnoj meri upoznati sa relevantnim dokumentima kada je u pitanju borba protiv zagađenja vazduha, manje 20% odgovorilo je potvrdno da zna da ovakva dokumenta postoje i da im je poznat njihov sadržaj.  

Da dobro prepoznajemo da je zagađenje vazduha značajan ekološki problem koji ima i ne mali uticaj na zdravlje potvrđeno je još jednom i kroz rezultate ankete koju smo sproveli. Ono što se ističe kao najznačajniji zaključak jeste da postoji potreba za dodatnom edukacijom u vezi ove teme posebno kada su u pitanju mere kojima možemo da se zaštitimo od zagađenja vazduhom.  

Photo by Ella Ivanescu on Unsplash

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin