Danas obeležavamo Međunarodni dan biodiverziteta

Međunarodni dan biodiverziteta je dan koji nas podseća da Zemlja treba da ostane mesto gde sva stvorenja, bez obzira u kakvom okruženju žive, mogu ne samo da prežive, već i da napreduju.

Ujedinjene nacije su proglasile 22. maj Međunarodnim danom biološke raznovrsnosti (biodiverziteta) kako bi povećale razumevanje i svest o važnosti i očuvanju biodiverziteta. Poruka za ovogodišnji dan biodiverziteta glasi „Izgradnja zajedničke budućnosti za ceo život“(“Building a shared future for all life”). Slogan je izabran sa ciljem da se pruži podrška globalnom okviru za biodiverzitet posle 2020. godine koji treba da bude usvojen na predstojećoj Konferenciji UN o biodiverzitetu. Ovaj važan dokument treba da pruži osnove za sprečavanje degradacije ekosistema, opadanja biodiverziteta i ugrožavanju prirodnih procesa koji štite zdravlje ljudi i obezbeđuju čist vazduh, vodu i hranu. Zdravi ekosistemi obezbeđuju razne aktivnosti koje čine 55% od ​​globalnog BDP-a, stoga je potreban ambiciozan novi okvir za postizanje ciljeva održivog razvoja UN i vizije života u skladu sa prirodom do 2050. godine.

Okvir i Dekada Ujedinjenih nacija o obnovi ekosistema su prilike da se preokrene gubitak prirode u velikim razmerama. To je ključno i za rešavanje klimatske krize. Zdravi ekosistemi štite zajednice od uticaja klimatskih promena kao što je ekstremno vreme, a rešenja zasnovana na prirodi mogu da obezbede do 37% naših potreba za ublažavanje klimatskih promena prema Pariskom sporazumu.

Biodiverzitet igra glavnu ulogu u održavanju ravnoteže na Zemlji. On predstavlja osnovu na kojoj počivaju svi ekosistemi, pa samim tim je ključna karika i za ljudsko blagostanje. Sva raznolikost životinja, biljaka, gljiva, pa čak i mikroorganizama poput bakterija, njihovih gena i ekosistema u kojima žive čine naš prirodni svet. Svaka od ovih vrsta i organizama radi zajedno u ekosistemima, čineći mrežu života koja održava ravnotežu i omogućava život na planet. Ako jedna od tih vrsta izumre, onda će i druge biti ugrožene. Kada biodiverzitet ima problem, čovečanstvo ima problem. Resursi biološke raznovrsnosti su stubovi na kojima gradimo civilizacije, ali gubitak biodiverziteta ugrožava sve, uključujući i čoveka.

Pogledajte kratak TED-ed video o važnosti očuanja biodiverziteta.

Ako razmišljate kako vi možete da podržite očuvanje biodiverziteta pogledajte 22 preporuke koje se nalaze na sajtu Konvencije o biološkoj raznovrsnosti Ujedinjenih Nacija.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin