DRI: Neophodno efikasnije planiranje korišćenja obnovljivih izvora energije

Državna revizorska institucija (DRI) upozorila je da bi efikasnije planiranje korišćenja obnovljivih izvora energije (OIE) u Srbiji omogućilo veću upotrebu biomase i racionalnije trošenje budžetskih sredstava.
obnovljivi izvori energije

Preuzeto sa sajta Biznis

Nakon sprovedene revizije svrsishodnosti rada i funkcionisanja Ministarstva rudarstva i energetike, Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, gradova Bor i Pirot i opština Bajina Bašta i Ruma, DRI je u izveštaju navela da se potencijal biomase u Srbiji procenjuje na 3,448 miliona tona ekvivalenata nafte.

Kako je navedeno, ta količina u ukupnom potencijalu OIE učestvuje sa 61 odsto, prenosi Beta.

„Planiranje korišćenja biomase nije bilo u dovoljnoj meri efikasno, jer nisu pripremljena i doneta sva planska dokumenta sa definisanim merama i aktivnostima u cilju većeg korišćenja biomase. Ministarstvo rudarstva i energetike nije u potpunosti uspostavilo strateški okvir za upravljanje biomasom kao OIE“, piše u izveštaju.

Naglašeno je da pokrajinski sekretarijat i jedinice lokalne samouprave nisu u dovoljnoj meri planirale aktivnosti u cilju korišćenja biomase kao OIE. Ocenjeno je da realizacija planiranih aktivnosti za zamenu fosilnih goriva biomasom nije ostvarena u dovoljnoj meri, zbog čega nisu iskorišćeni potencijali OIE.

Foto: Rawpixel.com

DRI je istakla da ni regulatorni okvir nije u potpunosti uspostavljen, jer nisu doneta sva podzakonska akta i nisu realizovane sve aktivnosti iz planskih dokumenata u cilju zamene fosilnih goriva obnovljivim izvorima energije, usled nedostatka koordinacije između državnih organa.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i jedinice lokalne samouprave nisu u dovoljnoj meri promovisali korišćenje biomase, u cilju zamene fosilnih goriva OIE i zaštite životne sredine.

DRI je preporučila Ministarstvu rudarstva i energetike da pripremi Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan za period od 2022. do 2030. godine sa projekcijom do 2050. godine u saradnji sa drugim državnim organima, u cilju planiranja aktivnosti za korišćenje biomase.

Gradu Boru se preporučuje da napravi plan razvoja i utvrdi mere za zamenu fosilnih goriva biomasom, a Gradu Pirotu da donese poseban dokument o unapređenju energetske efikasnosti, a biomasu koristi za dobijanje toplotne energije.

Opštini Bajina Bašta DRI je preporučio da donese Plan razvoja u cilju planiranja mera za zamenu fosilnih goriva biomasom i drugim OIE, i koristi biomasu za proizvodnju toplotne energije.

DRI je opštini Ruma savetovao da uradi studiju potencijala OIE kojom bi bili jasno identifikovani svi potencijali obnovljivih izvora za dobijanje energije kao i njihovi kapaciteti za eksploataciju.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin