Island – lider među evropskim državama u proizvodnji iz obnovljivih izvora energije

Prema podacima Međunarodne Agencije za Energetiku o učešću obnovljivih izvora u ukupnoj proizvodnji električne energije, Island je za sada lider u Evropi sa učešćem od 89% obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji i to zahvaljujući bogatim izvorima geotermalne energije.
Island

U skladu sa najavama već izvesne energetske krize tokom predstojeće zime usled teškoća u vezi sa snabdevanjem ruskim gasom, evopske države ulažu znatne napore da obezbede energetsku stabilnost i kroz povećanje udela obnovljivih izvora u ukupnoj proizvodnji električne energije. Italija gradi novi off shore (van kopna, na moru) vetro park koji će snabdevati električnom energijom oko 60 000 stanovnika, Nemačka povećava udeo proizvodnje iz organskog otpada, dok Evropska Komisija najavljuje značajna ulaganja u proizvodnju solarnih panela kako bi se deo proizvodnje iz Kine preusmerio ka Evropskoj Uniji.

Prema podacima Međunarodne Agencije za Energetiku o učešću obnovljivih izvora u ukupnoj proizvodnji električne energije, Island je za sada lider u Evropi sa učešćem od 89% obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji i to zahvaljujući bogatim izvorima geotermalne energije. Na drugom mestu je Norveška sa 49% proizvodnje iz obnovljivih izvora – na prvom mestu iz hidro kapaciteta. Albanija i Litvanija su sledeće na listi, obe sa oko 42% proizvodnje iz obnovljivih izvora koji predstavljaju kombinaciju hidro, proizvodnju iz biogoriva i otpada,kao i proizvodnju iz vetro i hidro kapaciteta. Skandinavske države Švedska, Finska i Danska su sledeće sa dominantnom proizvodnjom električne energije iz biogoriva i otpada, piše Euronews Green.

Iako se potrošnja električne energije iz obnovljivih izvora u EU više nego udvostučila u periodu 2004 – 2020. godine, oslanjanje na fosilne izvore energije je i dalje dominantno u državama koje su i najveći potrošači električne energije, tj u Nemačkoj i Francuskoj, što u krajnjoj instanci ima uticaja i na cene električne energije.

Što se tiče Srbije, prema podacima Ministarstva rudarstva i energetike u Srbiji se svega oko 30 odsto električne energije dobija iz obnovljivih izvora energije i to najviše zahvaljujući velikim hidroelektranama, dok je procenat proizvodnje iz ostalih obnovljivih izvora gotovo zanemarljiv.

Foto: Frank Denney na Unsplash

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin