Kako da postanemo odgovorno potrošačko društvo

Posledice klimatskih promena neminovno nas navode na promišljanje kako možemo da promenimo naše navike i doprinesemo zaštiti životne sredine.
Kako da postanemo odgovorno potrošačko društvo

Promene koje možemo lako da unesemo odnose se, između ostalog, na ličnu potrošnju.

Jedna od načina jeste biranje održivih proizvoda, koji su obično proizvedeni upotrebom manje količine resursa, bez hemikalija koje imaju negativan uticaj na okruženje. To su najčešće proizvodi koji nose različite oznake ekoloških karakteristika koje se baziraju na objektivnim i transparentnim kriterijumima, a koje dodeljuju nezavisna udruženja i organizacije (u Evropskoj uniji je to npr. Ecolabel). Te oznake govore o uticaju proizvoda na životnu sredinu od prikupljanja početnih sirovina, preko proizvodnje i distribucije, do upotrebe i odlaganja.

Prelazak na ekološki prihvatljive proizvode ne samo da koristi životnoj sredini, već daje i osećaj ispunjenosti. Pravljenje malih promena poput odabira zelenih brendova ili kompostiranja može imati veliki uticaj. Sve je u svesnoj potrošnji i stvaranju razlike.

Prigrlite novi način razmišljanja – klimatske promene kontinuirano preplavljuju naše društvene mreže, ali je često izazovno znati kako napraviti razliku ili odakle početi. Menjanjem svog pristupa i prihvatanjem “zelenih” proizvoda, ne samo da možemo da proširimo svoje znanje već i da transformišemo način na koji razmišljamo o zelenoj potrošnji. Postati zeleni potrošač je putovanje koje može zahtevati naporan rad, ali nagrade su nemerljive kada shvatite pozitivan uticaj koji možete imati na svoju zajednicu.

Reciklaža je fantastičan način da se materijali i prirodni resursi prenamene umesto da se prosto bace na otpad. Obrazovanjem mladih naraštaja o tome kako i gde da recikliraju, možemo pomoći u stvaranju više radnih mesta u sektoru reciklaže i smanjiti potrebu za toksičnim deponijama. Štaviše, korišćenje recikliranih materijala u proizvodnji proizvoda obično rezultira manjom potrošnjom energije.

Korišćenje javnog prevoza ne samo da pomaže u ublažavanju zagušenja u saobraćaju i smanjenju emisije ugljenika, već takođe pruža priliku za interakciju sa novim ljudima. Odlučivanjem za javni prevoz možemo uštedeti više fosilnih goriva, što dovodi do pozitivnog uticaja na kvalitet vazduha.

Prihvatanje zelenog konzumerizma podrazumeva veru u moć vaših izbora. Ne radi se samo o tome šta kupujete, već i o uticaju koji možete da ostvarite. Zeleni konzumerizam ima potencijal da utiče i na velike korporacije da daju prioritet održivosti i naprave pozitivnu razliku u svetu.

Foto: freepik

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin