Kako smanjiti zagađenje vazduha oko škola?

Nova studija Univerziteta Kembridž potvrđuje da sadnja živih ograda između puteva i školskih igrališta može dramatično smanjiti izloženost dece zagađenju česticama čiji je izvor saobraćaj.
Zagađenje vazduha

Istraživanje je pokazalo da žive ograde mogu da deluju kao zaštitne barijere protiv zagađenja vazduha sa glavnih gradskih puteva tako što upijaju značajne količine štetnih čestica koje emituje saobraćaj.

Istraživači su primenili novu vrstu analize zagađenja, koristeći magnetizam za proučavanje čestica zarobljenih živom ogradom koja odvaja glavni put sa 6 traka od osnovne škole u ​​Mančesteru. Živa ograda je bila posebno uspešna u uklanjanju ultrafinih čestica zagađenja, koje mogu biti štetnije po zdravlje.

„Naši nalazi pokazuju da žive ograde mogu da obezbede jednostavan, jeftin i efikasan način da se smanji izloženost lokalnim izvorima zagađenja“, rekao je glavni autor Hasan Šeik iz Kembridžovog Odeljenja za nauke o Zemlji.

Zagađenje česticama može se sastojati od raznih hemijskih jedinjenja, metala i drugih materijala, od kojih su neki toksični. Veće čestice (koje su još uvek male) imaju prečnik manje od 10 mikrona (zvane PM10) i lako se udišu. Finije čestice manje od 2,5 mikrona u prečniku (PM2,5) mogu prodreti dublje u pluća i dovoljno su male da uđu u krvotok.

Deca koja pohađaju škole pored prometnih puteva posebno su podložna uticaju zagađenja vazduha jer se njihovi disajni putevi još uvek razvijaju i dišu brže od odraslih.

Ovakvi rezultati naglašavaju doprinos koji inovativna rešenja zasnovana na prirodi mogu dati u suočavanju sa ekološkim izazovom.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin