Kakve su bile posledice poslednjeg velikog otapanja leda na Arktiku?

Pre više od 8.000 godina, kako se planeta polako zagrevala nakon završetka poslednjeg ledenog doba, Severna Evropa se naglo ohladila.
Otapanje

Novo istraživanje otkriva da je otapanje arktičkog leda oslabilo kritičnu okeansku struju, ostavljajući Evropu na hladnom, što nas upozorava kakve bi implikacije mogle biti za buduće klimatske promene.

Naučnici veruju da su u periodu od otprilike 200 godina temperature u Evropi i severnom Atlantiku pale za čak 5 stepeni Celzijusa, što je podstaklo više padavina u Evropi i sušu u delovima Afrike. Uzrok ovog hlađenja bilo je usporavanje morske struje koja nalik na pokretnu traku nosi toplu, tropsku vodu na sever preko površine Atlantika, i hladnu, arktičku vodu na jug dužu većih dubina okeana.

Ovaj proces je vođen smrzavanjem arktičke vode. Kako se morska voda pretvara u led, ona izbacuje so, ostavljajući okolne vode slanijim. Ta gusta, slana voda onda tone na morsko dno, pokrećući okeanska strujanja, ali pre 8.000 godina, iznenadni priliv slatke vode poremetio je ovaj proces.

Naučnici su ranije verovali da slatka voda dolazi iz ogromnog jezera na severu Kanade, koje se izlilo u okean nakon što je pukla ledena brana, ali nova studija otkriva da veliki deo slatke vode potiče od topljenja ledenog pokrivača. Za ovu studiju, naučnici su prikupili uzorke sedimenta duž škotske obale, analizirajući fosilne ostatke morskih stvorenja kako bi zaključili koliko je nivo mora porastao u prošlosti. Otkrili su da je nivo vode porastao za oko 2 metra tokom 200 godina, što je previše da bi se objasnilo samo izlivanjem jezera.

„Pokazali smo da iako ogromno, jezero nije bilo dovoljno veliko da uzme u obzir svu tu vodu koja je otišla u okean i izazvala porast nivoa mora koji smo primetili“, rekao je glavni autor Grejem Raš sa Univerziteta u Lidsu. Velika količina vode mora da je nastala od topljenja leda.

Budućnost severnog Atlantika ostaje predmet intenzivne naučne debate. Jedna od nedavnih studija pokazala je da bi, kako temperature rastu i ledeni pokrivač na Grenlandu se topi, moglo doći do poremećaja okeanskih strujanja u severnom Atlantiku i to u ovom veku.

Brzo povlačenje ledenog pokrivača, koje se može dogoditi na Grenlandu u zavisnosti od putanje budućih emisija fosilnih goriva, može izazvati niz značajnih klimatskih efekata koji bi imali veoma zabrinjavajuće posledice.

Foto: Pixabay

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin