Lideri u zdravstvenim organizacijama o zagađenju pesticidima u Evropi

Lideri zdravstvenih organizacija širom Evrope pozivaju na hitne mere za smanjenje izloženosti štetnim pesticidima nakon učešća u naučnom projektu građana „The Pesticide-CheckUp“, čiji su rezultati objavljeni u oktobru 2022. godine.
izloženost pesticidima

Preuzeto sa sajta Heal

Rezultati ankete, u kojoj je učestvovalo 300 ljudi iz 15 evropskih zemalja, otkrivaju da su u kosi skoro svake treće osobe pronađeni često korišćeni pesticidi koji su potencijalno štetni po zdravlje.

Projekat „The Pesticide-CheckUp“ organizovala je alijansa civilnog društva Good Food Good Farming (GFGF), uz podršku Saveza za zdravlje i životnu sredinu (HEAL) i 10 nacionalnih partnerskih organizacija.

Sakupljeni uzorci kose analizirani su na ostatke 30 pesticida, što je samo mali deo (6,6%) od ukupnog broja 455 pesticid-aktivnih supstanci koje su trenutno dozvoljene u EU. Poznato je da oko polovine odabranih pesticida ima opasna svojstva za koja se sumnja da doprinose razvoju raka, štete reproduktivnom zdravlju i razvoju nerođenog deteta, između ostalog. Naučni dokazi sugerišu da je otprilike jedna trećina odabranih pesticida sadržala hemikalije koje ometaju rad endokrinog sistema.

Glavni zaključci su sledeći:

  • Rezultati ankete, u kojoj je učestvovalo 300 ljudi iz 15 evropskih zemalja, otkrivaju da su u kosi skoro svake treće osobe (29%) pronađeni često korišćeni pesticidi koji su potencijalno štetni po zdravlje.
  • U svim uzorcima kose, otkriveno je 25 od 30 testiranih pesticida (80%).
  • Fungicid tebukonazol pronađen je u 7,3% uzoraka i bio je drugi najčešće detektovani pesticid. Sumnja se da je ova supstanca toksična, da utiče na reprodukcione organe i doprinosi razvoju raka jetre, a može i da poremeti pravilno funkcionisanje endokrinog sistema.
  • Pesticidi su češće otkriveni u uzorcima kose ljudi koji rade na farmi (43,5%). Ovo sugeriše da su farmeri i radnici na farmama najviše izloženi pesticidima, što povećava rizik od negativnih uticaja takvih supstanci na zdravlje.
  • Što se prebivališta ljudi tiče, testirani pesticidi su se najčešće nalazili u kosi ljudi koji žive u ruralnim područjima (39,5%), zatim onih koji žive u gradovima (25,9%) i onih koji žive u gradovima (21,8%).
  • Prosečna koncentracija (količina) pesticida u uzorcima učesnika koji su naveli da jedu uglavnom organsku hranu bila je do 23 puta niža nego kod onih ljudi koji su naveli da jedu organsku hranu samo ponekad ili nikada.

„Ovi rezultati sugerišu da bez obzira na našu profesiju, mesto stanovanja ili navike u ishrani, ostaci pesticida štetnih po zdravlje i dalje mogu završiti u našoj kosi. Jedini način da se zaista zaštiti zdravlje ljudi, posebno ugroženih grupa, jeste kreiranje Evrope koja je prvenstveno usmerena na zdravlje, Evrope bez pesticida”, objašnjava Genon K. Jensen, izvršni director HEAL-a.

Otprilike polovina sve hrane koja se prodaje na tržištu EU kontaminirana je ostacima najmanje jednog pesticida (45,6% u 2020.). Ipak, određeni prehrambeni proizvodi mogu da sadrže ostatke pesticida u mnogo većim procentima, kao što su trešnje (80%) i zelena salata (73%).

Inicijativa HBM4EU, koja je formirana radi prikupljanja dokaza o stvarnoj izloženosti građana hemikalijama i mogućim zdravstvenim efektima u cilju podrške kreiranju politike, otkrila je da potencijalni zdravstveni uticaji izloženosti pesticidima nisu dovoljno istraženi.

Nedavna istraživanja takođe pokazuju da postojeće mere za smanjenje zagađenja pesticidima sa poljoprivrednih površina nisu dovoljno efikasne da bi se izbegla kontaminacija obližnjih dečijih igrališta i školskih dvorišta. Naučni projekti građana poput „The Pesticide-CheckUp“ omogućavaju građanima da preduzmu akciju i pomognu u podizanju svesti o tome kako sintetički pesticidi mogu uticati na zdravlje.

Ovi rezultati su objavljeni u pravo vreme, budući da su deo tekuće rasprave u Evropskom parlamentu i Savetu o predlogu Komisije o održivoj upotrebi propisa o pesticidima, što je prilika za Evropu da prioritet da zdravlju, te da primeni stroge i pravno obavezujuće ciljeve za smanjenje upotrebe pesticida širom država Evropske unije.

HEAL već dugo poziva na snažne mere za smanjenje štetnih pesticida širom EU, kako bi zaštitio one koji su najviše pogođeni njihovim negativnim uticajima na zdravlje. Neki od članova i partnera, koji su istaknuti zagovornici zdravlja, učestovali su u projektu „The Pesticide-CheckUp“ i rekli sledeće o zagađenju pesticidima.

Peter van den Hazel, predsednik HEAL-a, izjavio je:

„Ljudi bi trebalo da budu mnogo svesniji vrste izloženosti s kojom se svakodnevno suočavaju. Izlaganje štetnim zagađivačima u mladosti, kao što su pesticidi, može dovesti do mnogih štetnih posledica kasnije u životu”.

Tania Pacheff, predsednica organizacije Cantine Sans Plastique France, izjavila je:

„Živeći u metropoli kakav je Pariz, obraćam pažnju na načine na koje mogu da smanjim izloženost svoje porodice zagađenju i toksičnim pesticidima. Na primer, kupujem organsku hranu, filtriram vodu iz slavine i pokušavam da pratim kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru u svom domu. Zbog toga je zabrinjavajuće saznati o rezultatima projekta Pesticide-CheckUp, koji nam pokazuje da, bez obzira na mesto stanovanja ili navike u ishrani, ostaci štetnih hemikalija i dalje mogu da završe u našim telima”.

„Kao predsednica Cantine Sans Plastique France, organizacije koja spaja roditelje i učenike koji brinu o tome kako plastika utiče na naše zdravlje u školama, posebno sam zabrinuta kada su u pitanju pesticidi, koji nevidljivo utiču na našu decu. Zbog toga se pridružujemo drugim zdravstvenim grupama u Evropi, kako bismo zajedno od Evropske komisije i vladinih tela tražili da stvore Evropu bez pesticida”.

Foto: Eric Brehm na Unsplash

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin