Ljudski uticaj na divlji svet vidljiv čak i u zaštićenim područjima

Do 2030. godine, ukoliko inicijativa „30 na 30" koju podržava preko 100 zemalja bude uspešna, 30% kopnenih i okeanskih ekosistema biće proglašeno zaštićenim područjima kako bi se očuvao biodiverzitet i smanjio uticaj klimatskih promena.

Preuzeto i prevedeno sa sajta Rice University

Međutim, istraživanje ekološkinje Lidije Bodro i njenih saradnika sa Rice Univerziteta prvi put pokazuje da tropske sisare, koji žive unutar zaštićenih područja, ljudske aktivnosti ugrožavaju čak i kad se dešavaju izvan granica zaštićenih područja.

Na osnovu dugoročnog proučavanja divljih životinja putem kamera, istraživanje pruža uvid u to kako antropogeni faktori, poput gustine ljudske populacije i fragmentacije staništa, utiču na 159 vrsta sisara u 16 zaštićenih područja u tri biogeografske regije. Studija, objavljena u časopisu Nature Ecology and Evolution, mogla bi doprineti politikama biodiverziteta.

„Ovaj skup podataka je jednostavno fenomenalan – to je herojski napor koji do sada nije postojao”, izjavila je Bodro, vanredna profesorka bioloških nauka.

Studija je utvrdila da specijalizovane vrste – koje naseljavaju samo određena staništa – žive u dobrim uslovima kada je fragmentacija staništa niska, te da su osetljivije na negativne uticaje ljudskih aktivnosti, poput lova i korišćenja zemljišta, u poređenju sa vrstama koje mogu da žive u raznovrsnijim staništima. Tako bi, na primer, belotrbi ljuskavac koji živi u Nacionalnom parku Bvindi u Ugandi, trebalo da se nalazi bliže centru Nacionalnog parka.

„Staništa su raznovrsnija na rubu zaštićenog područja”, rekla je Asunzion Semper-Paskal, vodeća autorka studije i postdoktorska istraživačica na Norveškom univerzitetu za životne nauke.

Generalističke vrste, poput tajri – omnivornih sisara koji potiču iz porodice kuna – osećaju se podjednako dobro u šumskom pokrivaču kao i na travnjacima i na poljoprivrednom zemljištu, ali im najviše prija atmosfera područja u kojima je gustina ljudske populacije niska.

Tajra

Razumeti kako određene vrste reaguju na različite antropogene faktore može pomoći u postavljanju prioriteta zaštite i upravljanju zaštićenim područjima: na lokalnom nivou, fokusiranjem na najugroženije vrste u regionu, a na globalnom nivou naglašavanjem faktora koji utiču na biodiverzitet vrsta koje se nalaze izvan zaštićenih područja.

„Na ovu situaciju moramo gledati holistički”, izjavila je Bodro i dodala: „Konzervacija će biti najučinkovitija ukoliko se ostvari saradnja sa ljudima koji tu žive – cilj je dobitna kombinacija i za ljude i za životinje”.

Iako generalistička vrsta, jaguar, kao što je ovaj u Nacionalnoj šumi Cakiuana u Brazilu, verovatnije će živeti dalje od ivice zaštićenih područja, što odražava uticaj lova i time, nedostatak plena za ovu životinju u oblastima dostupnim ljudima

„Sa nastankom sve više zaštićenih područja, moramo pažljivo razmišljati o faktorima koji utiču na biodiverzitet kako unutar, tako i izvan istih”, zaključila je Semper-Paskal.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin