Mapa lokacija OIE elektrana u Srbiji

Promenom člana 67. stava 2. Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije („Službeni glasnik RS“, br. 35/23) dodato je da operator prenosnog sistema objavljuje i lokacije elektrana koje su u postupku priključenja.
oie elektrane srbija

Preuzeto sa sajta Oie

Naime, poznato je da se usled hiperprodukcije zahteva za priključenje došlo do 20 GW zahteva za priključenje na prenosnoj mreži. Ovom malom pomenom se ostvaruje sledeće:

1) pomoć budućim podnosiocima zahteva da se bolje informišu o lokacijama na prenosnoj mreži koje su preopterećene zahtevima;

2) očekuju se realniji zahtevi na osnovu dostupne informacije o lokacijama priključka i olakšati rad operatora prenosnog i distributivnog sistema;

3) lokalne zajednice i građanstvo će imati uvid u planirana priključenja elektrana u njihovoj okolini.

Osim za stručnu i opštu javnost, ovo će biti veoma korisno za studente i istraživače koji rade studije na temu integracije obnovljivih izvora energije, kako kod nas tako i u inostranstvu.

Nenad Jovanović, predstavnik našeg redovnog člana LDK Consultants, napravio je mapu svih elektrana koje su u postupku priključenja na prenosnu mrežu nakon što su objavljene lokacije na sajtu Elektromreža Srbije a.d. Mapa je interaktivna i pruža osnovne infomacije na svaku od lokacija poput: imena, tipa elektrane, kapaciteta (MW), faze postupka priključenja, kao i očekivane godine ulaska u pogon.

Zaključno sa 19. majem 2023. godine najviše elektrana je prijavljeno u Alibunaru (ukupno 6, kapaciteta 654 MW), a zatim u Kladovu (ukupno pet, kapaciteta 1.970 MW). Takođe, mapa sadrži i 4 vetroelektrane koje su već na mreži: Alibunar, Čibuk 1, Košava i Kovačica.

Lokacijama svih elektrana u postupku priključenja možete pristupiti na sledećem linku:

Lokacije elektrana

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin