Međunarodni dan risa

11. jun je dan kada se obeležava Međunarodni dan risa. Ris je najveća divlja mačka u Evropi.

Svakog 11. juna obeležava se Međunarodni dan risa koji ima za cilj da skrene pažnju javnosti na očuvanje najveće vrste mačke u Evropi.

Posle nekoliko decenija opadanja populacije risa u Evropi usled lova i gubitka staništa, ova veličanstvena vrsta našla se pred izumiranjem. Međutim, počevši od 70ih godina prošlog veka krenula je prvo zakonska zaštita, a kasnije i programi reintrodukcije risa u divljinu. Danas se procenjuje da populacija risa u Evropi broji oko 9000 jedinki. Uspešna reintrodukcija risa u njegova prvobitna staništa u velikoj meri zavisi od prihvatanja od strane javnosti. Zbog toga je važno da se radi na stalnom podizanju svesti o potrebi zaštite risa.

U našem regionu, na prostoru bivše Jugoslavije, živi manje od 200 jedinki risa, od kojih je oko 40 balkanski ris – jedina preživela grupa podvrste evroazijskog risa. Pored evroazijskog risa (Lynx lynx), koji je najveći ris na svetu, u Evropi živi i iberijski ris (Lynx pardinus), vrsta koja se može naći samo na Pirinejskom poluostrvu.

Više o obeležavanju ovog dana i o risu možete naći na sajtu Svetskog fonda za zaštitu prirode.

U video prilozima ispod možete pogledati više o nastojanjima za očuvanje risa u okviru LIFE Lynx projekta:

Photo by Zdeněk Macháček on Unsplash

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin