NASA utvrdila rizik po koralne grebene u Belizeu

Tokom dve decenije korišćenja satelitskih merenja, utvrđena je ranjivost koralnih grebena u Belizeu, saopštila je NASA. Koralni grebeni su, procenjuju, izbledeli i blizu kolapsa.
koralni grebeni

Preuzeto sa sajta NASA

Ovi nalazi bi mogli da pomognu vlastima Belizea da zaštite grebene od klimatskih promena, ali i ljudskih faktora kao što su prekomerni ribolov i zagađivanje.

Koralni grebeni na obali Belizea su dugi 298 kilometara i čine živopisno morsko orkuženje gde žive hiljade kako životinjskih, tako i biljnih vrsta. Ali, ono je i najveća industrija, budući da živi od turizma. UNESCO je ovaj, možemo slobodno reći ekosistem, svrstao na svoju listu svetskih baština (kojih je oko 1200) i stavio pod zaštitu.

Naučnici su uz samu obalu Belizea grupisali i rangirali 24 morska zaštićena područja na osnovu rizika. Zaključili su da su korali izloženi mutnoj vodi, kao i rastućim temperaturama. U studiji su takođe korišćeni i analizirani podaci koji su dobijeni pomoću Google Earth opcije.

„Zavisimo od koralnih grebena na toliko načina, tako da je očuvanje ovih resursa važno“, rekao je Emil Čerington, rođeni Belizanac i koautor studije pri Univerzitetu Alabama u Hantsvilu. Cilj održivog razvoja Belizea uz pomoć podataka NASE jeste težnja da se zaštite morski ekosistemi.

Tvrdi kameni korali predstavljaju strukturu barijernog grebena koji zapravo zadržava plitke priobalne vode Belizea mirnim, te daje mogućnost morskom životu da napreduje. Koral mora da ima čistu vodu i konstantne, jednake temperature kako bi rastao. Promene i u jednom i u drugom slučaju mogu uticati na opstanak simbiotskih algi koje obitavaju u koralima i obezbeđuju hranu.

Ukoliko alge nestanu, koralima nestaje boja i to je proces koji nazivamo izbeljivanje. Koral donekle može da preživi u takvim uslovima, ali krajnji ishod je ipak smrt.

Kako bi sakupili podatke o čistoći vode i površinskoj temperaturi na velikim površinama, naučnici su se okrenuli spektroradiometru za snimanje umerene rezolucije (MODIS) koji je NASA razvila u svom centru u Merilendu.

Analizirajući MODIS snimke koji su nastali u periodu od 2002. do 2022. godine, naučnici su stvorili indeks ranjivosti koji predstavlja rizik za korale u morskim sredinama Belizea i to u cilju zaštite biodiverziteta. Tim naučnika je analizirao temperaturu površine mora u svakom zaštićenom prodručju i rangirao ih od 1 do 6, u zavisnosti od toga koliko su niski ili visoki u odnosu na normu. Isto su uradili i sa bistrinom vode – veći brojevi tako su jednaki i većem riziku.

Zaštićeno područje od 40.469 hektara u južnom Belizeu, Port Honduras, pokazalo je najveću ranjivost korala. Sve zaštićene oblasti nalaze se u Planu upravljanja obalnim područjem Belizea, ideji koju sprovodi vlada kako bi podržala održivo korišćenje obalnih područja na zemlji. Državna uprava, kao i Institut za upavljanje obalnim područjem koji je zapravo zadužen za implementaciju, ali i praćenje politike koja reguliše prioblane vode Belizea, sarađuju od 2016. godine. Ali, novi plan danas uključuje i istraživanja do kojih je došla NASA.

Šta dalje?

Indeks ranjivosti može se koristiti i za ostale sisteme grebena širom sveta, može se prilagoditi kako bi se uključile dodatne varijable vode poput kiselosti – objašnjava Ileana Kaljehas, autorka rada pri Univerzitetu Kalifornije u Los Anđelesu. Kao posledica klimatskih promena, javlja se povećanje kiselosti okeana i to zbog sve veće koncentracije rastvorenog ugljen-dioksida u vodi koji ugrožava zdravlje korala.

Pored tradicionalnih terenskih testiranja, satelitski zapisi su ukazali i na druga mesta koja su manje dostupna. Pristup oblastima koje su sada dostupne i vidljive iz satelita daju više podataka o području koje se nadgleda i pruža više mogućnosti kako za analizu, tako i za bolju zaštitu ovog već ugroženog poručja koje je u riziku od nestajanja usled klimatskih promena.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin