Naučna ekspedicija istražuje prisustvo mikroplastike na Antarktiku

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) je u saradnji sa Argentinom poslala svoju prvu naučnoistraživačku ekspediciju da prouči prisustvo mikroplastike na Antarktiku.
mikroplastika na antarktiku

Preuzeto sa sajta Balkan Green Energy News

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) je u okviru svoje inicijative Nuklearna tehnologija za kontrolisanje zagađenja plastikom (NUTEC Plastics) poslala ekspediciju da istraži prisustvo i rasprostranjenost mikroplastike na najjužnijem kontinentu, Antartiku.

Kroz mrežu laboratorija za praćenje plastike, NUTEC Plastics koristi nuklearne i izotopske tehnike za dobijanje podataka o rasprostranjenosti mikroplastike u moru, kao i za uzorkovanje i analizu učestalosti mikroplastike u životnoj sredini.

Mikroplastiku čine sitni komadi plastike, manji od pet milimetara, koji obično nastaju usitnjavanjem većih predmeta.

Grosi: Međunarodnoj zajednici još uvek nedostaju naučni podaci potrebni za donošenje informisanih odluka

Ekspedicija je pokrenuta u saradnji sa Argentinom te će se istraživanje sprovesti na teritoriji Antarktika na koju ta država polaže pravo. Predsednik Argentine Havijer Milej i generalni direktor IAEA Rafael Marijano Grosi pridružili su se naučnom timu IAEA u argentinskim antarktičkim bazama Marambio i Esperanza kako bi ozvaničili početak misije.

„Mikroplastika je globalni problem, ali međunarodna zajednica još nema dovoljno naučnih podataka potrebnih za donošenje informisanih odluka“, rekao je Grosi. Cilj inicijative NUTEC Plastics je prouči poreklo plastike, njeno kretanje i uticaj, kako bi doprinela rešavanju, pojasnio je.

Dva stručnjaka IAEA će narednih mesec dana meriti prisustvo mikroplastike na 22 lokacije na Antarktiku u blizini istraživačke baze Karlina.

Istraživači će uzeti uzorke morske vode sa 12 lokacija, sedimenta na četiri mesta i po tri uzorka iz jezera sa peščanih plaža. Takođe će meriti prisustvo mikroplastike u organizmima životinja – prikupljenih školjki i puževa – i u izmetu pingvina.

Mikroplastika doprinosi ubrzanom gubitku leda na Antarktiku

Prisustvo mikroplastike može doprineti ubrzanju gubitka leda na Antarktiku, tvrdi IAEA. Ona smanjuje refleksivnost leda, povećava hrapavost ledene površine, deluje kao toplotni izolator, doprinosi mehaničkom slabljenju strukture leda i poboljšava uslove za razmnožavanje mikroba.

Osim toga, mikroplastika ulazi u lanac ishrane antarktičkih organizama, negativno utičući na zdravlje životinja i njihovu otpornost na klimatske promene.

Prvi dokazi prisustva mikroplastike pronađeni su u obalnom ledu Antarktika 2009. godine, kada su istraživači sa Univerziteta Tasmanije uzorkovali morski led na Istočnom Antarktiku.

Međutim, još uvek nema gotovo nikakvih informacija o tome gde i koliko mikroplastike stiže na Antarktik. Takođe, postoji vrlo malo podataka o vrstama mikroplastike koja dospeva u ovo područje preko okeanskih struja, atmosferskim taloženjem i zbog prisustva ljudi.

rezoluciji iz marta 2022. godine, države članice Ujedinjenih nacija su se obavezale da će pokrenuti pregovore o novom globalnom sporazumu o zabrani zagađenja plastikom, s ciljem formalnog usvajanja do 2025. godine. Podaci koje NUTEC Plastics prikuplja biće ključni za donošenje odluka, dodala je IAEA.

NUTEC Plastics doprinosi rešavanju pitanja zagađenja plastikom na dva fronta. Prvi je mesto nastanka zagađenja, gde bi uvođenje novih tehnologija trebalo da unapredi postupak recikliranja. Drugi front je u okeanu, gde završi najveći deo plastičnog otpada.

Foto: IAEA

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin