Nova rešenja: Urbane farme i hrana iz šuma

Projekat Stanford Univerziteta je 25. maja Gradskom veću San Antonija predstavio izveštaj o načinima za strateško i pravično povećanje urbanog poljoprivrednog razvoja.
urbane farme

Preuzeto sa sajta Standford News

Šta ako biste mogli uzgajati svežu hranu tamo gde je najpotrebnija, smanjiti troškove i smrtnost usled toplote, a istovremeno stvoriti zelene površine za lokalnu zajednicu? Šta ako biste mogli smanjiti poplave i doprineti ublažavanju efekata klimatskih promena? Ova, kao i druga pitanja, srž su izveštaja koji govori o brojnim potencijalima koje ima urbani poljoprivredni razvoj, koji je projekat Prirodnog kapitala (NatCap) Univerziteta Stanford, a predstavljen odboru Gradskog veća San Antonija u maju.

U izveštaju su razmatrane dve forme urbanog poljoprivrednog razvoja: prehrambene šume i gradske farme. Prehrambene šume podrazumevaju sistem višegodišnjih useva, uglavnom voća i orašastih plodova, koji se sade u slojevima kako bi oponašali zreli ekosistem sa biljkama različitih visina. Njihov cilj je da obezbede hranu, hladovinu, staništa za oprašivače i druge životinje, kao i da zadrže vodu u zemlji.

Gradske farme uglavnom služe za gajenje i prodaju mešovitih povrtarskih useva, dok su prehrambene šume uglavnom sastavljene od višegodišnjih voćnih sadnica i često su to javni prostori otvorenog pristupa gde ljudi besplatno mogu brati hranu.

Saradnja između NatCap-a, Saveta za prehrambenu politiku San Antonija i tri gradska odeljenja San Antonija (Odeljenje za inovacije, Metro Health i Odeljenje za održivost) omogućila je procenu količine hrane koja bi mogla biti proizvedena putem gradskih farmi i prehrambenih šuma, kao i nekih dodatnih koristi koje one pružaju. To su: hlađenje urbanih područja, skladištenje ugljenika, sprečavanje poplava i čuvanje zelenih površina.

En Geri, vodeća naučnica u NatCap-u, izjavila je:

„Koristeći ovaj model, uzeli smo sva javna prirodna područja koja se nalaze u vlasništvu San Antonija i zamislili ih kao neiskorišćene ili nedovoljno iskorišćene parcele za farme i prehrambene šume. Zatim smo procenili koje koristi bi imali od istih.”

Konkretno, tim je otkrio da ukoliko se sva nedovoljno iskorišćena, javna zemljišta u vlasništvu San Antonija pretvore u prehrambene šume, iste bi mogle obezbediti više od 192 miliona funti hrane godišnje, čija se vrednost procenjuje na 995 miliona dolara i koja je dovoljna da nahrani gotovo 314.000 domaćinstava tokom godinu dana.

Prehrambene šume bi takođe pružile usluge hlađenja urbanih područja u vrednosti od 3,5 miliona dolara godišnje (potencijalno spasavajući oko 600 života godišnje), smanjile bi poplave, povećale skladištenje ugljenika i značajno povećale pristup zelenim površinama.

Ipak, bez pažljivog upravljanja, farme bi mogle povećati zagađenje hranljivim materijama u okolnim područjima usled procesa kompostiranja hrane – što bi imalo negativan efekat na kvalitet vode i živi svet u vodi – i potencijalno smanjiti pristup zelenim površinama. Ipak, čak i u tom slučaju, šteta bi bila manja nego ona od drugih alternativnih scenarija, a koji podrazumevaju izgradnju zgrada ili parkirališta.

Poboljšanje pravičnosti povezivanjem ponude i potražnje hrane

Stanovnici naselja sa nižim prihodima u San Antoniju suočavaju se sa raznim problemima, uključujući povećani rizik od zdravstvenih problema kao što su gojaznost, dijabetes i srčane bolesti zbog nedostatka pristupa zdravoj hrani. Ta naselja su neretko i do 10 stepeni toplija od okolnih područja, dok dve lokalne okružne jedinice imaju najveći rizik od iznenadnih poplava u čitavoj državi Teksas. Grad San Antonio prepoznao je benefite urbane poljoprivrede, te smatra da ista može pružiti stanovnicima olakšanje od izazova sa kojima se susreću.

Volonteri u urbanoj farmi u San Antoniju.

„U mnogim mestima u Americi, kako u gradovima tako i u ruralnim područjima, ljudi moraju da putuju daleko da bi stigli do supermarketa i da imali pristup hrani uopšte – ali i zdravoj hrani”, izjavila je Džes Silver, analitičarka eko-servisa u NatCap-u. „Deo cilja ove analize bio je da stvarno razumemo neke od nejednakosti u vezi sa hranom širom grada”.

Stoga, izveštaj se fokusira na urbanu poljoprivredu na lokacijama gde je sveža hrana manje dostupna. Koristeći informacije iz američkog popisa o korišćenju Programa za dodatak ishrani (SNAP), modeli su identifikovali nekoliko okruga gde je potražnja za lokalnom proizvodnjom hrane najveća – što ih čini dobrom „metom” za investiranje u urbanu poljoprivredu. Ti okruzi takođe nesrazmerno pate od visokih temperatura, pa prehrambene šume mogu pružiti značajne prednosti i u hlađenju.

Lokalni uspeh, budući planovi

Mič Heni, koji vodi sopstveni lokalni prehrambeni biznis u San Antoniju i član je Saveta za prehrambenu politiku San Antonija, odigrao je ključnu ulogu u uspostavljanju prvog prehrambenog parka u gradu pod nazivom Tamōx Talōm Community Food Forest (on predstavlja partnerstvo između Saveta za prehrambenu politiku San Antonija, Odeljenja za inovacije grada i Odeljenja za parkove i rekreaciju okruga Beksar). Heni je blisko sarađivao sa timom NatCap-a tokom protekle godine.

Sađenje drveća u sklopu projekta Tamōx Talōm Community Food Forest.

„Nadamo se da će primeri cvetanja urbane poljoprivrede u ovom gradu biti primenjivi širom Sjedinjenih Američkih Država, kako bi svaki grad imao planove za ekološki prihvatljivu i pravičnu urbanu poljoprivredu”, izjavio je Heni.

Izveštaj NatCap-a zaključuje da grad San Antonio teži kombinovanju gradskih farmi i prehrambenih šuma, te da je potrebno da pažljivo razmotri gde da ih smesti kako bi podržao naselja koja imaju teži pristup prehrambenim proizvodima. Takođe, ovaj projekat za cilj ima i pročuvanje negativnih aspekata gradskih farmi, te je potrebno da pruži i alternativne javne zelene površine i smanji negativan uticaj kompostiranja hrane. Tim NatCap-a se nada da će nastaviti da sarađuje sa San Antonijom kako bi dalje podržao njihovo širenje urbanih farmi i prehrambenih šuma.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin