Održivi razvoj, održivo poslovanje i održiva planeta su naša jedina opcija

Povodom Dana planete Zemlje, WWF upozorava da godišnje zbog ilegalne seče šuma gubimo teritorije veličine Portugala, što kao direktnu posledicu ima još pogubnije klimatske promene i veći procenat gubitka biodiverziteta.
zabrana plastike

Preuzeto sa sajta WWFAdria

Uprkos brojnim dogovorima i sporazumima koji su postignuti na globalnom nivou, a odnose se na zaustavljanje globalnog zagrevanja na 1.5 stepen i proglašavanja 30% teritorije planete Zemlje za zaštićeno područje, podaci pokazuju upravo suprotno. „Pluća planete“ Zemlje polako „odumiru“, a za to smo sami krivi. Sa njima nestaje i ostali, za nas neprocenjivo važan, živi svet.

Svesni ubrzanih klimatskih promena i gubitka biodiverziteta, što je dokumentovano i u WWF-ovom poslednjem Izveštaju o stanju planete, apelujemo na sve donosioce odluka, korporacije i građane da prestanu sa neograničenom upotrebom i zloupotrebom prirodnih resursa koji su na ivici da budu sasvim iscrpljeni i preusmere se na održive izvore energije.

Dan planete Zemlje je prilika da se osvrnemo na šume – pluća svih nas, zahvaljujući kojima dišemo i i dalje imamo priliku da uživamo, ali i borimo se za zdravu planetu. Nikako ne smemo da zaboravimo i druge resurse koje uzimamo zdravo za gotovo poput vode i vazduha, o kojima WWF Adria itekako brine kroz brojne regionalne projekte. Moramo da promenimo svoj odnos s prirodom – ali treba da sarađujemo“, ističe Nataša Kalauz, izvršna direktorka WWF Adrije. „Korišćenje obnovljivih izvora energije umesto dosadašnje prakse da se oslanjamo isključivo na fosilna goriva, u ogromnoj meri može da pomogne očuvanju prirodnih resursa, jer ako nema njih nema ni ukupnog živog sveta, a na kraju ni nas“, dodaje Kalauz.

Možda mislimo da je borba za očuvanje prirode i životne sredine malo niže na skali naših prioriteta, ali trebalo bi da budemo svesni da nestanak prirode i živog sveta koji je čini, direktno povezan sa poremećajima u svetskoj privredi kao i pretnjom po opstanak svih nas. WWF Adria vas poziva da posvetite malo vremena očuvanju životne sredine lokalno i na globalnom nivou – našeg jedinog doma.

Održivi razvoj, održivo poslovanje i održiva planeta u svakom smislu tih reči je ono što će nam pomoći da se vratimo životu u skladu sa prirodom i opstanku postojećih biljnih, životinjskih, pa i ljudske vrste!

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin