Opasni bisfenol A pronađen u organizmu skoro svih ispitanika u Evropi

Evropska agencija za životnu sredina objavila je da je opasna supstanca bisfenol A pronađena kod velikog broja Evropljana.
bisfenol A

Preuzeto sa sajta Balakn Green Energy News

Bisfenol A (bisphenol A – BPA) se koristi u proizvodnji polikarbonatne plastike, epoksida i epoksidnih smola. Ova sintetička supstanca je prisutna u brojnim proizvodima i ambalaži za hranu i piće. Većina Evropljana je izložena štetnim nivoima, objavila je u brifingu Evropska agencija za životnu sredina (EEA). Ona je prenela da je u istraživačkom projektu biomonitoringa ljudi HBM4EU navedena opasna hemikalija pronađena u urinu 92 odsto ispitanika.

Poznato je da bisfenol A ima štetan efekat na ljudsko zdravlje i izaziva endokrine poremećaje. Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA) tvrdi da može da ošteti imunitet čak i u vrlo malim dozama. Zbog toga je početkom godine promenila prag podnošljivog dnevnog unosa s nivoa propisanog 2015. godine. Umesto četiri mikrograma po kilogramu telesne težine, EFSA sada preporučuje najviše 0,2 nanograma, čak 20.000 puta manje.

Najčešći način izlaganja ljudi ovoj hemikaliji jeste kroz konzumaciju hrane iz pakovanja koja su njome obložena

Polikarbonatna plastika se koristi za pravljenje posuda za hranu i plastične boce za višekratnu upotrebu. Epoksidnim smolama se oblažu limenke za hranu i piće i vodovodnih cevi. BPA se koristi i u širokom spektru drugih proizvoda. Među njima su papir, mastila, tekstil, boje i lepkovi, elektronska oprema i građevinski materijali poput podova, igračaka i medicinskih uređaja.

Ljudi su ovoj hemikaliji izloženi najviše pri konzumaciji hrane iz pomenute ambalaže. Neki radnici mogu biti više izloženi bisfenolu A nego šira javnost. BPA se ranije koristila u termalnom papiru za račune te su kasiri bili veoma izloženi zbog kontakta s kožom. Njeno korišćenje u proizvodnji termo papira zabranjeno je 2020. godine.

Bisfenol A ometa normalno funkcionisanje endokrinog sistema

BPA je u EU klasifikovana kao opasna hemikalija zbog štetnog uticaja na plodnost i izazivanja ozbiljnih oštećenja očiju, alergijskih reakcija kože i iritacije disajnih puteva. Pored toga je endokrini disruptor, što znači da remeti rad žlezda odnosno lučenje hormona. Povišeni nivoi u organizmu mogu naškoditi i mlečnim žlezdama i kognitivnoj funkciji.

Najnoviji podaci HBM4EU-a iz biomonitoringa ljudi dali su potvrdu zabrinutosti agencije EFSA za zdravlje Evropljana zbog izloženosti bisfenolu A. Nivoi u urinu pokazuju da je izloženost previsoka uprkos zaštitnim merama uvedenim od 2015. godine.

Izloženost stanovništva bisfenolu A u Evropi je previsoka i predstavlja potencijalni zdravstveni problem.
HBM4EU je merio količinu bisfenola A i dve zamenske hemikalije (bisfenola S i F) u urinu 2.756 odraslih osoba iz 11 zemalja: Hrvatske, Češke, Danske, Francuske, Finske, Nemačke, Islanda, Luksemburga, Poljske, Portugala i Švajcarske. Pojedinačno po zemljama koje je biomonitoring pokrio, prekoračenja su registrovana kod 71 odsto do 100 odsto ispitanika, a ukupno u čak 92 procenata slučajeva.

„Zahvaljujući revolucionarnom istraživačkom projektu EU za biomonitoring ljudi, možemo da vidimo da bisfenol A izaziva mnogo rasprostranjeniju opasnost po naše zdravlje nego što se ranije mislilo. Moramo ozbiljno da shvatimo rezultate ovog istraživanja i da na nivou EU više radimo na ograničavanju izloženosti hemikalijama koje predstavljaju rizik po zdravlje Evropljana“, rekla je Leena Ila-Mononen, izvršna direktorka EEA.

Evropska agencija za lekove se ne slaže s agencijom EFSA

Ipak, i pored dokaza iz istraživanja, nisu svi saglasni sa nivoom BSA kojeg sada preporučuje EFSA. Evropska agencija za lekove ga je osporila, uz kritikovanje metodologije. Sugerisala je da je ograničenje preterano i obrazložila da „uzročna veza nije dokazana u studiji na životinjama ili ljudima“.

EEA je, ipak, zaključila da je izloženost ljudi BPA znatno iznad prihvatljivih nivoa zdravstvene bezbednosti, prema ažuriranim podacima istraživanja, što predstavlja potencijalni zdravstveni rizik za milione ljudi.

Francuska je jedina zemlja koja je u potpunosti zabranila BPA, dok su Evropska unija i Sjedinjene Države ograničile njenu upotrebu i navele da planiraju da je dodatno smanje.

Foto: Freepik

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin