Eko priče

Dan ekološkog duga je dan kada se obeležava trenutak kada ljudska godišnja potrošnja prirodnih resursa