Počela javna rasprava o izmenama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije

Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je na svom sajtu Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije i stavilo ga na tronedeljnu javnu raspravu.
obnovljiva energija

Preuzeto sa sajta oie.rs

Kao razlog za izmenu Zakona koji je usvojen u aprilu 2021. godine, Ministarstvo navodi probleme u implementaciji, te smatra da se predloženim izmenama mogu eliminisati problemi i stvoriti uslovi za realizaciju novih OIE projekata i sprovođenje aukcija, a bez ugrožavanja funkcionisanja rada operatora prenosnog sistema i garantovanog javnog snabdevača.

U tom smislu, balansna odgovornost koja je važećim Zakonom pripisana garantovanom snabdevaču, nakon usvajanja izmena Zakona, trebalo bi da bude u nadležnosti proizvođača, odnosno učesnika na aukcijama. Takođe, izmene Zakona trebalo bi da ograniče koncept kupca-proizvođača samo na prozjumere koji se priključuju na distributivnu mrežu.

Od važnijih noviteta treba izdvojiti i predlog da maksimalnu aukcijsku cenu za OIE projekte određuje Ministarstvo umesto Agencije za energetiku što za cilj ima sprečavanje potencijalnog kraha aukcijskog procesa.

Predlog izmena zakona, obrazloženje i postupak komentarisanja možete pročitati ovde.

Komentari na predložene izmene šalju se u elektronskoj formi.

Javna rasprava otvorena je do 9. februara 2023. godine.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin