Poslednjih sedam godina bile su najtoplije zabeležene

Prema novim podacima 2021. godina je bila jedna od najtoplijih godina u istoriji, a Evropa je doživela leto ekstrema.

10. januara 2022. služba za praćenje klimatskih promena Kopernikus Evropske unije (Copernicus Climate Change Service, C3S) objavila je svoje godišnje nalaze, otkrivajući da su poslednjih sedam godina bile najtoplije do sada. Štaviše, 2021. godine, koncentracije gasova staklene bašte u atmosferi su nastavile da rastu. Prema preliminarnim analizama satelitskih merenja, nivo ugljen-dioksida (CO2) dostigao je vrednosti od oko 414 ppm, dok je metan (CH4) dostigao godišnji rekord od oko 1876 ppb.

Na globalnom nivou, prema analiziranim podacima, 2021. godina je bila peta najtoplija godina na svetu. Sve u svemu, bilo je neznatno toplije nego 2015. i 2018. godine, sa godišnjim prosečnim temperaturama 1,1-1,2°C iznad predindustrijskih nivoa (1850-1900) i 0,3°C iznad temperatura iz referentnog perioda 1991-2020.

Kada posmatramo Evropu, tokom kasne zime i proleća 2021. godine, površinske temperature vazduha su uglavnom bile blizu ili ispod proseka 1991-2020. U Evropi je svih deset najtoplijih zabeleženih godina nastupilo od 2000. Tokom 2021. godine, Evropa je doživela leto koje su karakterisali ekstremni vremenski uslovi jer su kontinent pogodili jaki toplotni talasi, što je dovelo do toga da je evropsko leto 2021. bilo najtoplije zabeleženo, iako blizu prethodnih najtoplijih leta 2010. i 2018. godine.

Leto 2021. godine takođe je zabeležilo novi evropski rekord za najvišu temperature od 48,8°C zabeleženih na Siciliji u Italiji. Ova temperatura premašuje prethodni rekord za 0,8°C, iako Svetska meteorološka organizacija (WMO) još uvek nije zvanično potvrdila ovu temperaturu kao novi rekord. Do ovog rekorda došlo je usred serije od nekoliko toplotnih talasa koji su zahvatili region Mediterana tokom jula i dela avgusta, a visoke temperature su pogodile Grčku, Španiju i Italiju. U isto vreme, u julu 2021. godine, izuzetno obilne padavine u zapadnoj i centralnoj Evropi izazvale su ozbiljne poplave u više zemalja, uključujući Nemačku, Belgiju, Luksemburg i Holandiju.

Više infomracija o merenju temperature i praćenju klimatskih promena možete pogledati na sajtu C3S

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin