Potencijal mladih u borbi protiv klimatske krize zarobljen iza mnogobrojnih prepreka

Svetska organizacija za zaštitu prirode WWF danas je objavila novu studiju o uključivanju mladih u ekološke i teme očuvanja prirode.
klimatska kriza

Preuzeto: wwfadria


WWF predstavlja najnoviju studiju o uključivanju mladih u teme klimatskih promena u Republici Srbiji pod nazivom “Zarobljeni potencijali mladih – kako ih osloboditi”.

Beograd – Svetska organizacija za zaštitu prirode WWF danas je objavila novu studiju o uključivanju mladih u ekološke i teme očuvanja prirode. Studija predstavlja analizu interesovanja i kapaciteta mladih, ali i prikaz obrazovnih i institucionalnih prilika koje su im na raspolaganju. U studiji se posebno ističe važnost većeg uključivanja mladih u borbu protiv klimatske krize na svim nivoima, a pogotovo u sferi javnog zagovaranja koja je prepoznata kao slaba tačka. 

„Sam naslov studije ,Zarobljeni potencijali mladih – kako ih osloboditi?’ ukazuje na krajnji i sveobuhvatni zaključak, a to je da mladi imaju itekako potencijala da se upuste u koštac sa ovom temom, ali da je te iste potencijale često nemoguće ostvariti. Prepreke postoje na svim nivoima, od slabe motivacije, interesovanja i sumnje među mladima da mogu da značajno doprinesu, do rupa u našem obrazovnom sistemu i manjka institucionalne volje da mladima pruži priliku da se uključe”, rekla je Mina Mirić, WWF Adria.

Tokom izrade studije, WWF je u saradnji sa ZED-om i na osnovu dobijenih rezultata prepoznao tri ključne grupe čija bliža saradnja i otvoreniji dijalog mogu da doprinesu boljem uključivanju mladih – donosioce odluka, organizacije civilnog društva i mlade ljude. Ova studija svima njima upućuje jasne preporuke za bolje, lakše i veće uključivanje mladih u pronalaženje rešenja za probleme klimatske krize. Svakako najvažnije je da mladim ljudima treba dati više prilika da zajedno sa donosiocima odluka, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou, donose odluke u oblasti klimatskih promena, životne sredine i ostalim politikama koje će uticati direktno na njih. Mladima je važno da se i oni pitaju i čuju prilikom donošenja odluka. 

Pročitaj više o studiji i skini svoj besplatni digitalni primerak na našem sajtu za mlade. Mladi su izvor ogromnog potencijala – vreme je da ih oslobodimo! 

Predstavljanje studije i preporuka mladih

Help us spread the message

Foto: wwfadira


PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin