Solarni paneli – svetlosno rešenje za čistiju i obnovljivu energiju

Kakav je uticaj solarnih panela na životnu sredinu i zbog čega je važno da koristimo obnovljive izvore energije?
solarni paneli

Preuzeto sa sajta Oblakoder

Da li ste znali da je tokom prvih 11 meseci 2022. godine Republika Srbija potrošila 1,6 milijardi evra kako bi uvezla električnu energiju? Struje nije bilo dovoljno zbog lošeg stanja u elektroprivredi, a nije bilo ni kapaciteta da se proizvede količina toplotne i električne energije koja bi ispunila zahteve industrije, privrede i stanovništva Srbije.

Međutim, u martu ove godine se situacija popravila, pa su iz EPS-a javili kako Srbija sada izvozi električnu energiju. Ovaj podatak značajan je, između ostalog, jer ukazuje na to kako različite mere mogu dovesti do energetske efikasnosti i održivosti.

Ipak, još jedan važan aspekt na koji treba da obratimo pažnju kada govorimo o električnoj i toplotnoj energiji jeste izvor iste. Pogotovo je bitno da izvori energije budu obnovljivi, pa se tako sve više govori o solarnim panelima kao dobrom rešenju na putu ka dekarbonizaciji i dostizanju klimatske neutralnosti, ali se pominju i drugi benefiti do kojih dolazi upotrebom solarnih panela.

Solarni i fotonaponski paneli – u čemu je razlika?

U poređenju sa termoelektranama, koje za dobijanje električne energije koriste ugalj, solarni paneli napajaju se sunčevim zracima i toplotom. Solarni paneli se sastoje od velikog broja ćelija koje su međusobno povezane u nizu, a koje, uz pomoć pretvarača struje, proizvode električnu energiju.

Paneli se mogu videti na krovovima zgrada i kuća, ali sve češće se formiraju i solarni parkovi koji proizvode veće količine električne energije. Ova struja može se zatim koristiti za napajanje električnih uređaja ili se može skladištiti u baterijama za kasniju upotrebu.

Solarni panel i fotonaponski panel često se koriste kao sinonimi, ali postoji određena razlika između ova dva pojma. Solarni panel je opšti pojam koji se odnosi na uređaj koji koristi sunčevu energiju, kao i različite tehnologije za pretvaranje sunčeve svetlosti u energiju, a fotonaponski panel je jedna od tih tehnologija.

Fotonaponski panel je specifičan tip solarnog panela koji koristi tehnologiju za pretvaranje sunčeve svetlosti u električnu energiju, uz korišćenje posebnih materijala, poput silicijuma, koji apsorbuju fotone iz sunčeve svetlosti i generišu električnu struju.

Pojam solarnog panela, s druge strane, može da se odnosi na širi spektar upotrebe sunčeve energije, uključujući i tehnologije koje se primenjuju kako bi se zagrejali voda ili prostor. No, nezavisno od toga da li se energija dobijena na ovaj način koristi u toplotne svrhe ili za dobijanje struje, to za posledicu ima čistiji vazduh, smanjenje efekta staklene bašte i nema zagađenja u okolini, zbog čega se sve više prelazi na obnovljive izvore energije.

Solarni paneli ne zagađuju okolinu

Kada je reč o solarnim panelima, ono što je jako važno napomenuti je da oni ne koriste fosilna goriva, te samim tim ne doprinose ni emisiji gasova sa efektom staklene bašte. Naprotiv – prelaskom na solarne panele i druge obnovljive izvore energije bi karbonski otisak bio dosta manji, što bi, u konačnici, pozitivno uticalo na klimatske promene i smanjenje zagađenja vazduha jer bi potrebe čovečanstva za naftom, ugljem i drugim fosilnim gorivima bile znatno manje.

Indirektne posledice bi se ogledale u tome što bi, naposletku, zbog manje potrebe za kopanjem ruda, uspelo da se smanji i zagađenje voda i zemljišta.

Solarni paneli utiču na dekarbonizaciju

Solarni paneli igraju veliku ulogu u procesu dekarbonizacije, odnosno ublažavanja efekta staklene bašte. Prilikom stvaranja energije, ne oslobađa se ugljen-dioksid, koji se javlja kao posledica sagorevanja fosilnih goriva.

Solarni paneli takođe su važni za smanjenje karbonskog otiska jer, uz primenu solarnih panela, možemo povećati energetsku efikasnost i usvojiti nove, održive prakse koje će smanjiti negativne uticaje po okolinu. Smanjenje emisije ugljen-dioksida je ključno u borbi protiv klimatskih promena i dostizanje klimatske neutralnosti.

Solarni paneli utiču na razvoj novih tehnologija

Rastuća upotreba solarnih panela takođe dovodi i do istraživanja i razvoja novih solarnih tehnologija. To dovodi do inovacija u pogledu efikasnosti panela, smanjenja troškova izrade i instalacije panela i integracije solarnih sistema u druge sektore, kao što su, na primer, transport, hlađenje i grejanje.

Na ovaj način takođe se podstiče očuvanje životne sredine, smanjuje se zagađenje vazduha, vode i zemljišta i dolazi do dekarbonizacije. Mnoge zemlje zbog toga nude razne podsticajne programe u vidu subvencija, ali takođe, sve više društveno odgovornih kompanija samoinicijativno doprinosi razvoju održivih i obnovljivih izvora energije.

Solarni paneli mogu da povećaju poljoprivredne prinose

Kombinovanje poljoprivrede i solarnih panela pruža priliku za sinergiju između održive energije i poljoprivredne proizvodnje. Osim što je omogućena dvostruka namena i upotreba istog zemljišta, studija istraživača sa Univerziteta u Arizoni pokazala je da se prinos čili paprika i čeri paradajza povećao pod solarnim panelima, kao i da je efikasnost korišćenja vode višestruko skočila, te je bilo potrebno manje vode za navodnjavanje.

Takođe, biljke su hladile panele, čime su povećale njihovu efikasnost (jer, iako su solarnim panelima potrebni sunčevi zraci, visoke temperature loše utiču na njihov rad).

Prema nedavnim informacijama, solarni paneli mogli bi čak da se nađu i na železničkim prugama Švajcarske, i to između šina, tako da ne narušavaju pejzaž i ne remete kretanje vozova.

Pa, ipak, koliko god nam ova ideja sada možda izgledala i zvučala daleko, važno je da krenemo od nečega kako bismo doprineli očuvanju planete. Za početak, neka krovovi i parkovi budu ti na koje ćemo postaviti solarne panele.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin