Svetski dan zaštite prirode

Svetski dan zaštite prirode je godišnji događaj koji se obeležava 28. jula svake godine. Ovaj dan naglašava potrebu očuvanja zdrave životne sredine i prirodnih resursa za održavanje stabilnog i zdravog društva. Očuvanje biljaka i životinja kojima preti nestanak jedan je od primarnih ciljeva Svetskog dana zaštite prirode.

Svetski dan zaštite prirode obeležava se svake godine 28. jula. Obeležavanje ovog dana ima za cilj stvaranje svesti o potrebi očuvanja životne sredine i prirodnih resursa. Očuvaje biljaka i životinja kojima preti izumiranje je jedan od primarnih fokusa Svetskog dana zaštite prirode. Takođe se stavlja naglasak na očuvanje netaknutih različitih komponenti prirode, uključujući floru i faunu, energetske resurse, vodu, zemljište i vazduh.

U poslednje vreme, potreba za očuvanjem životne sredine postala je sve izraženija s obzirom na posledice klimatskih promena i zagađenja prirode sa kojima se suočavamo. Ljudske aktivnosti tokom prošlog veka imale su razoran uticaj na prirodnu i prirodne resurse. Brza industrijalizacija i sečenje šumskog pokrivača, kako bi se obezbedili resursi za stalno rastuće stanovništvo, izazvali su klimatske promene i druge antropogene posledice po životnu sredinu.

Koliko god se svest o očuvanju životne sredine povećala u poslednjih nekoliko godina, još uvek je dug put do toga da pozitivni koraci imaju značajne rezultate. U poslednje vreme sve je očiglednija potreba za očuvanjem životne sredine. Nemilosrdna i preterana eksploatacija resursa dovela je do klimatskih promena, uništavanja staništa divljih životinja, izumiranja vrsta i gubitka biodiverziteta. Nažalost, ovo se dešava širom planete. Zato je uloga koju imaju organizacije poput Međunarodne unije za očuvanje prirode (I.U.C.N.) presudna za očuvanje prirode.

U prvoj deceniji svog postojanja, ova organizacija se fokusirala na ispitivanje kako ljudske aktivnosti utiču na prirodu. Takođe je promovisano korišćenje procena uticaja na životnu sredinu, koje su široko prihvaćene u svim industrijama. Tokom 1960-ih i 1970-ih, najveći deo rada I.U.C.N.-a bio je usmeren na zaštitu vrsta i njihovih staništa. Godine 1964. I.U.C.N. izrađuje Crvenu listu ugroženih vrsta, koja je trenutno najsveobuhvatniji svetski izvor podataka o riziku od globalnog izumiranja vrsta. Na Crvenoj listi IUCN-a trenutno se nalazi 41.415 vrsta, a 16.306 od njih su ugrožene vrste kojima preti izumiranje.

Tokom 2000-ih, I.U.C.N. uvodi koncept „rešenja zasnovana na prirodi.“ Ovo predstavlja rešenja koja čuvaju prirodu, a istovremeno se bave globalnim izazovima kao što su klimatske promene, bezbednost hrane i vode i smanjenje siromaštva. I.U.C.N. je trenutno najveća i najraznovrsnija ekološka mreža na svetu.

Foto: Geran de Klerk na Unsplash

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin