Svetski dan zaštite životne sredine

Svetski dan zaštite životne sredine obeležava se 5. juna kako bi se ljudi, kompanije, organizacije i vlade država podstakli na akciju i zaštitu životne sredine.
Svetski dan zaštite životne sredine

1972. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija ustanovila je Svetski dan zaštite životne sredine prvog dana Stokholmske konferencije o čovekovom okruženju. Ova konfenerncij je bila mesto kada se po prvi put na globlanoj sceni posvetila značajana pažnja problemima zaštite životne sredine. 50 godina kasnije Švedska je ponovo domaćin Svetskog dana zaštite životne sredine, a glavni događaj je konferencija „Stokholm+50: zdrava planeta za prosperitet svih – naša odgovornost, naša prilika“, održana 2. i 3. juna.

Tokom Stokholm+50 konferencije održane su četiri plenarne sesije na kojima su lideri zemalja širom planete pozvali na hrabre ekološke akcije kako bi se ubrzala implementacija Agende 2030 i postizanje Ciljeva održivog razvoja. Pored toga održan je i veliki broj pratećih događaja, uključujući nekoliko sesija predvođenih mladima, vebinare, kao i niz regionalnih konsultacija. Cilj je bio omogućiti hiljadama ljudi širom sveta da se uključe u diskusije i razmene svoje stavove i znanja.

Glavne poruke Stokholm+50 konferencije

  • Staviti ljudsko blagostanje u centar zdrave planete i omogućiti prosperitet za sve, kroz prepoznavanje da je zdrava planeta preduslov za mir, koheziju i prosperitetna društva
  • Prepoznati i primeniti pravo na čistu, zdravu i održivu životnu sredinu, kroz ispunjavanje vizije artikulisane u principu 1 Stokholmske deklaracije iz 1972. Godine
  • Usvojiti sistemske promene u načinu na koji naš trenutni ekonomski sistem funkcioniše kako bi doprineo zdravoj planeti
  • Ojačati nacionalne implementacije postojećih obaveza za zdravu planetu
  • Uskladiti javne i privatne finansijske tokove sa ekološkim, klimatskim i obavezama u vezi sa održivim razvojem
  • Ubrzati sistemske transformacije sektora sa velikim uticajem na životnu sredinu, kao što su hrana, energija, voda, građevinarstvo, proizvodnja dobara i mobilnost;
  • Ponovo izgraditi odnose poverenja radi ojačavanja saradnje i solidarnosti
  • Ojačati i osnažiti multilateralni sistem koji treba da pruža podršku državama da ispunjavaju svoje nacionalne i globalne obaveze
  • Prepoznati međugeneracijsku odgovornost kao kamen temeljac zdravog kreiranja politika
  • Dalje raditi na unapređenju rezultata konferencije Stokholm+50

Pogledajte kratak video Earth Negotiations Bulletin-a, nezavisne službe za izveštavanje o pregovorima Ujedinjenih nacija o životnoj sredini i razvoju, o važnosti Stokholm+50 konferencije:

Na zvaničnom UNEP Youtube kanalu pogledajte plejlistu kratkih videa u vezi Svetskog dana zaštite životne sredine:

Foto: UN

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin