Značaj morske trave u morima i okeanima

U Velikoj Britaniji, građani su nedavno izašli na obale mora i reka kako bi protestvovali protiv izlivanja otpadnih voda u vodene tokove zemlje.
toplotni talas morska trava

Učesnici protesta su vidno zabrinuti, jer smatraju da posledice po ljudsko zdravlje i prirodu, nastale nebrigom i prljavštinom, postaju sve veće. Takođe, pošto je britanska obala trenutno pod velikim uticajem morskog toplotnog talasa, ovi protesti su još više dobili na hitnosti. Određene oblasti u Engleskoj su i do 5°C toplije nego inače.

Degradacija reka i obala u Velikoj Britaniji uzrokovana zagađenjem, zajedno sa uticajem morskih toplotnih talasa, predstavlja pretnju za budućnost brojnih vitalnih obalnih biljnih vrsta kao što je morska trava.

Morske trave su se prilagodile životu u okeanu i žive u kolonijama formirajući ‘livade’ koje mogu da dosegnu i površinu do nekoliko stotina hektara.

Ove tzv. ‘livade’ jesu zapravo stanište za morske životnje, ali za one komercijalne vrste kao što je i riba atlanski bakalar. Ali, još važnije, one takođe skladište ugljenik iz naše atmosfere, utiču na smanjenje erozije obale, pa čak i obrađuju, poput filtera, štetne bakterije iz morske vode.

Ipak, za razliku od ljudi, biljke nemaju sposobnost da regulišu svoju telesnu temperaturu. Stoga, više temperature morske vode dovode do povećane stope disanja (proces koji živa bića koriste kako bi stvorili energiju za rast i život), kao i veće potrebe za hranom. Veća stopa disanja nije nužno problem za morsku travu, ako za istu ima dovoljno svetlosti da vrši proces fotosinteze, već je problem u tome što je svetlost obično ograničena jer postoji ozbiljan stepen zagađenosti vodenih puteva.

Rast algi

Kako bi morska trava nesmetano rasla, potrebno joj je dosta zaliha hranjivih materija kao što su nitrati i fosfati. U vodenim putevima Ujedinjenog Kraljevstva, ispuštanje otpadnih voda, ali i poljoprivrednog otpada u reke i potoke, kao i prekomerno korišćenje đubriva na zemljištu, doprinosi povišenom nivou hranjivih materija. Ovi povećani nivoi hranjivih materija stimulišu rast različitih vrsta algi u morskoj vodi, na listovima morske trave i na sedimentima.

Ovo takozvano „takmičenje“ za hranjive materije zapravo može da dovede morsku travu u nepovoljan položaj, jer ona prevashodno izvlači hranjive materije direktno iz sedimenata, dok im alge mogu efikasnije pristupiti u vodi.

U rastu koncentracije hranjivih materija, populacija algi nastavlja da se povećava i dolazi do cvetanja, nakon čega nastaje zelena voda zbog poliferacije algi, pa se tako pokriva lišće morske trave i guši se samo stanište.

Ovaj proces stvara previše algi što sprečava brzu fotosintezu morske trave. U zdravoj i čistoj vodi, morske trave reaguju tako što povećavaju brzinu fotosinteze i tako zadovoljavaju energetske potrebe – kada voda postane prepuna algi, morska trava se bori kako bi opstala u životu, ali najčešće na kraju propada.

Gušenje morske trave

Više od 75% reka i potoka u Velikoj Britaniji sadrži visoke nivoe organskih zagađivača koji ne samo da su smrtonosni za vodeni život, već i imaju mogućnost da proizvedu hroničnu štetu, ali prema studiji iz 2021. godine, ustanovljeno je da 88% livada morske trave širom sveta jeste izloženo unosu hranjivih materija iz otpadnih voda.

U projektu organizacije Seagrass, dobrotvorne organizacije za očuvanje i spašavanje morske trave sveta na Univerzitetu Svonsi, prikupljeni su podaci i dokumentovano je da je zdravlje livada morske trave širom Velike Britanije zapravo u lošem stanju, jer je nivo azota i do 75% veći od globalnog proseka. Taj višak azota koji se nalazi u morskoj travi potiče od ispuštanja otpadnih voda, ali i hranjivih materija koje dospevaju sa poljoprivrednih zemljišta.

Zagađenje

Jedna od studija, sprovedena u Švedskoj, pokazuje da je gubitak od 1.000 hektara morske trave tokom perioda od 20 godina rezultirao oslobađanjem 60.000 Mg azota nazad u životnu sredinu.

Ovo oslobođenje azota je tri puta veće od godišnjeg proseka. Ekonomski troškovi koji su povezani sa oslobađanjem azota procenjeni su na preko 140 miliona dolara, a uračunati su troškovi koji su potrebni za postizanje ciljeva umanjenja azota uspostavljenih Okvirnom direktivom o vodama EU.

Gubitak morske trave zbog sve intenzivnijih morskih toplotnih talasa mogla bi ugroziti i pogoršati ervopske vode. Rešavanje zagađenja voda pre svega đubriva i otpadnih voda jednako je hitno kao i rešavanje krize klime biodiveziteta.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin