Lekovi kojima je istekao rok upotrebe – šta sa njima?

Kako postupati sa lekovima kojima je istekao rok? Sve apoteke dužne su da prime lekove sa isteklim rokom trajanja koje donesu građani.

Pandemija korona virusa u protekle dve godine značajno je povećala upotrebu lekova i raznih suplemenata. Većina građana jesen dočekuje sa dobro opremljenim kućnim apotekama, ali gotovo svi u kući imaju i lekove kojima je istekao rok trajanja. Pitanje je: šta sa njima? Prvi odgovor je: ne bacati ih u kontejner.

U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, sve apoteke u Srbiji dužne da prime lekove sa isteklim rokom trajanja koje im donesu građani.

Apoteke koje su osnovane kao zdravstvene ustanove, odnosno veterinarska organizacija, kao i apoteke osnovane kao privatna praksa dužne su:

1) da preuzmu farmaceutski otpad proizveden od građana i da taj otpad predaju licima koja vrše sakupljanje, transport, tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje ili izvoz farmaceutskog otpada;

2) da u poslovnom prostoru apoteke obezbede prostor za kontejner za besplatno sakupljanje neupotrebljivih lekova od građana;

3) da na vidnom mestu istaknu obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana, kao i da za vraćanje neupotrebljivih lekova građani ne plaćaju naknadu.

Građani, odnosno držaoci životinja su dužni da neupotrebljive lekove predaju apoteci koja je osnovana kao zdravstvena ustanova, odnosno veterinarska organizacija ili apoteci koja je osnovana kao privatna praksa.

Iako su prema zakonu o upravljanju otpadom, sve apoteke u Srbiji dužne da prime lekove sa isteklim rokom trajanja koje im donesu građani, mnoge to ne čine, jer su im kapaciteti za skladištenje prepuni. Zakon funkcioniše u teoriji, dok je u praksi najčešći odgovor farmaceuta da ne primaju lekove sa isteklim rokom trajanja.

Za sada, lekovi sa isteklim rokom trajanja mogu se predati državnim apotekama, kao i apotekama u okviru lanca drogerija koje posluju u Srbiji.

Dok se ovaj segment upravljanja farmaceutskim otpadom ne uredi i u praksi savet je da se ne prave prekomerne zalihe lekova, imajući u vidu da su procene da bi se iz kućnih apoteka godišnje moglo sakupiti oko 50 tona lekova sa isteklim rokom trajanja koji predstavljaju opasnost kako po zdravlje ljudi tako i po životnu sredinu.

Foto: Volodymyr Hryshchenko na Unsplash

Novembar gallery
PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin