Civilno društvo za energetsku tranziciju: Uključi se!

Beogradska otvorena škola je u saradnji sa Regualtornim institutom za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) i još sedam lokalnih partnera uspešno sprovela prvi trening u okviru projekta Civilno društvo za energetsku tranziciju.
energetska tranzicija

Preuzeto sa sajta bos.rs

Projekat okuplja udruženja koja prate proces izrade i usvajanja INEKP-a uz nameru da ovaj dokument približe domaćoj javnosti i predstave njegov značaj za lokalnu zajednicu.

Šta je INEKP i zašto je važan?

Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan (INEKP) je ključni dokument koji treba da postavi ciljeve domaće energetske i klimatske politike, pruži okvir za proces energetske tranzicije i bude instrument za dostizanje dugoročnih ciljeva energetske i klimatske politike EU.

INEKP se donosi za period do 2030. godine sa projekcijama do 2050. godine i definisaće nove ciljeve za unapređenje energetske efikasnosti, veću upotrebu obnovljivih izvora energije, unapređenje sigurnosti snabdevanja i smanjenje energetskog siromaštva.

Od naročite važnosti je uspostavljanje multisektorske saradnje i uključivanje svih relevantnih ministarstava, predstavnika privrede, civilnog sektora, sindikata, akademske i međunarodne zajednice u proces izrade ovog dokumenta zbog složenih energetskih, privrednih, ekoloških, ekonomskih, zdravstvenih i socijalnih komponenti procesa koji podrazumeva prestanak korišćenja uglja i prelazak na obnovljive izvore energije.

Trening je održan u Novom Sadu 17. i 18. januara i okupio je predstavnike sedam lokalnih udruženja: Centar za unapređenje životne sredine (Beograd), Energetska zadruga Elektropionir (Beograd), Novi put (Kraljevo), Lokalni odgovor (Valjevo), Društvo mladih istraživača (Bor), Pro.Tok21 (Smederevo) i Ujedinjeni granski sindikat Nezavisnosti (Beograd).

Projekat Civilno društvo za energetsku tranziciju usmeren je na transformaciju domaćeg energetskog i klimatskog sektora u cilju postizanja nulte emisije gasova sa efektom staklene bašte, energetske nezavisnosti, demokratskog i decentralizovanog upravljanja energetskom i klimatskom politikom, kroz povećano učešće civilnog društva u razvoju i praćenju implementacije reformi.

Projekat se sprovodi u periodu od 1. decembra 2022. godine do 31. marta 2024. godine uz podršku Britanske ambasade u Beogradu.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin