Energetske kompanije su među najinovativnijima na svetskoj listi

Svedoci smo četvrte tehnološke revolucije. U svetu koji se brzo razvija, inovacije nikada nisu bile važnije. Boston Consulting Group je objavio godišnju listu 50 najinovativnijih kompanija na svetu. Sektor energetike prati trend ubrzanog rasta, te se na njoj našlo čak 18 energetskih kompanija.
inovacije energetskih kompanija

Preuzeto sa sajta Balkangreenenergynews

Rezultati BCG-ovog globalnog istraživanja za 2023. su pokazali važnost inovacija. Čak 79 odsto kompanija ih je svrstalo među svoja tri najveća prioriteta. Štaviše, neke stavljaju inovacije na čelo i u središte svojih strategija rasta. Prvih pet na ovoj listi su Apple, Tesla, Amazon, Alphabet i Microsoft.

Foto: BCG

Energetika na klik – digitalizacija sektora

Prešli smo iz savremenog u digitalno doba. Kako nam je sve na dodir ili na klik, zašto ne bi bila i energetika? Digitalna transformacija energetskog sektora razvija efikasnost i sigurnost, i pomaže povećanju upotrebe obnovljive energije. Digitalne tehnologije pokreću ekonomičnost troškova, pružaju nove mogućnosti prihoda i menjaju poslovne modele.

Velik broj kompanija donosi digitalizaciju u sektor energetike i to sa ciljem postizanja održivosti i dekarbonizacije. U svetu postoji ogromna količina podataka, njihovo prikupljanje i analiza ključ su uspešnog poslovanja. Pametne mreže, sistemi za upravljanje energijom koriste digitalne tehnologije za optimizaciju upotrebe energije u zgradama, industrijskim procesima, transportu.

Honeywell

Honeywell je inženjerska i tehnološka kompanija, koja pronalazi i proizvodi rešenja za izazove sa kojima se različiti sektori suočavaju. Ona nudi energetski efikasne proizvode i rešenja, specijalne hemikalije, procesne tehnologije, elektronske i napredne materijale, senzorsku i sigurnosnu tehnologiju i rezervne komponente. Takođe pruža usluge upravljanja i tehničke usluge, popravke i usluge održavanja. Honeywell opslužuje korisnike u vazduhoplovstvu, rafinerijama i petrohemiji, zgradama i industriji.

„Razvijamo i implementiramo najnaprednije tehnologije za pružanje usluga energetskim i industrijskim kompanijama koje traže profitabilnija, pouzdanija i čistija rešenja“, kažu u Honeywellu.

Samsung
Samsungove inovacije su usredsređene na dve dimenzije: napredak na nivou komponenti odnosno poboljšanje postojećih tehnologija inovacijama, i povećavanje dostupnosti proizvoda kroz masovnu proizvodnju, obaranje troškova i tehnološki napredak. Samsung je 2021. uložio više od 17 milijardi dolara u istraživanja i razvoj. Zahvaljujući istraživačima i programerima, kojih ima deset hiljada, Samsungu je samo prošle godine odobreno 6.300 patenata.

Siemens

Siemens ima veliki broj inovativnih projekata sa brojnim partnerima u čitavom spektru oblasti. Jedan od projekata jeste saradnja sa 47 hemijskih industrija koje žele da postignu dekarbonizaciju. U decembru 2025. možemo očekivati Siemensove električne vozove sa baterijama, koji mogu da pređu razdaljinu od 80 kilometara bez emitovanja CO2 u vazduh.

Siemens razvija više vrsta pametnih zgrada koje omogućavaju veliku uštedu energije. Zahvaljujući njegovoj tehnologiji, Estonija je prošle godine dobila najzeleniji data centar na Baltiku.

Huawei

Prevazilaženje metematičkih teorijskih i industrijskih uskih grla uz strpljivo ulaganje u komunikacione i informacione tehnologije, pokretači su razvoja, poručuju iz ove kompanije. Huawei već radi na 6G mreži i na unapređenju optičke mreže, veštačkoj inteligenciji, bezbednosti podataka i mnogim drugim projektima. Ima jedan od najvećih patentnih portfolija, sa preko 120 hiljada aktivnih patenata registrovanih do kraja 2022. godine. Huawei je ove godine bio učesnik Beogradskog energetskog foruma.

Hitachi

Hitachi Energy je među najodrživijih pet odsto kompanija na svetu. Ove godine je od EcoVadisa dobio zlatno priznanje za održivost. Kompanija proizvodi i prodaje informacione i telekomunikacione sisteme, elektroenergetske sisteme, industrijske sisteme, građevinske mašine, elektronske sisteme i opremu, automobilske sisteme koji su ekološki prihvatljivi.  Proizvodi i usluge nalaze primenu u proizvodnji, komunikacijama, finansijama, zdravstvu energetici, transportu, automobilskoj, vazdušnoj, nuklearnoj i tehnološkoj industriji.

„Zajedno sa kupcima i partnerima, omogućavamo digitalnu transformaciju potrebnu za ubrzanje energetske tranzicije ka budućnosti bez emisija CO2“, ističu u kompaniji.

Schneider Electric

Schneider Electric donosi digitalizaciju u energetiku i poručuje da mu je cilj održiva budućnost, a da njoj teži korporativnim inovacijama kako bi povećalo efikasnost i smanjio emisije. Schneider Electric donosi niz inovacija u različitim oblastima od pametnih zgrada i infrastrukture do e-mobilnosti, veštačke inteligencije, sajberbezbednosti, robotike i digitalnih usluga.

Nove tehnologije su oružje za borbu sa klimatskim promenama

Razvoj tehnologije je nužan za borbu sa klimatskim promenama. Možda ćemo morati da naselimo neku drugu planetu, ali možda je samo potrebno da popravimo ono što smo pokvarili. I za jedno i za drugo nam je potrebna tehnologija.

Nove energetske tehnologije postaju sve popularnije jer nude čistija rešenja. Mnoge industrije implementiraju nove tehnologije i fokusiraju se na stvaranje održivijeg okruženja korišćenjem solarne energije, inovativnih toplotnih pumpi, energije vodonika, pametnih električnih mreža i zamenama za ugalj, naftu i gas i skladištenjem energije.

General Electric

„Klimatske promene se ne mogu rešiti bez značajnog napretka u tehnologiji. Kao kompanija čiji su ljudi donosili inovacije više od 120 godina, mi smo na jedinstvenoj poziciji i koristimo GE-ov globalni doseg, stručnost i domete u inženjerstvu kako bismo odgovorili na ovaj hitan izazov“, kaže direktor General Electrica Lari Kalp.

GE radi na razvoju na četiri polja: saobraćaj, energetska oprema, različite vrste uređaja, održivi izvori energije. U kompaniji tvrde da GE-ova oprema proizvodi trećinu svetske električne energije.

SpaceX

Kompanija Space Exploration Technologies iz Kalifornije, poznatija kao SpaceX, radi na rešenjima za kolonizaciju Marsa. Svrha njenog postojanja sama je po sebi inovativna. Sa aspekta energetike je značajno što je SpaceX najavio program za izdvajanje CO2 iz atmosfere i njegovo pretvaranje u raketno gorivo.

ExxonMobil

ExxonMobil je evoluirao od regionalnog trgovca kerozinom do energetskog i hemijskog inovatora. Prodaje goriva, maziva i hemikalije pod četiri brenda: Esso, Exxon, Mobil i ExxonMobil. ExxonMobil planira da do 2027. godine izdvoji 17 milijardi dolara za mere smanjenja svojih emisija.

„Inovacije i saradnja su ključ našeg uspeha u pružanju usluga našim klijentima i svim zainteresovanim stranama“, objašnjavaju iz kompanije. Radeći sa vodećim svetskim istraživačkim institucijama i univerzitetima, naučnici i inženjeri kompanije ExxonMobil primenjuju sopstveno iskustvo u istraživanju i razvoju kako bi razvili i primenili tehnološka rešenja koja pomažu njihovim industrijskim i komercijalnim klijentima da ispune potrebe društva, dok istovremeno smanjuju sopstvene emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Tata Group

Tata je multinacionalni konglomerat sa sedištem u Indiji. Članice grupacije ulažu u izgradnju istraživačkih objekata i uspostavljaju partnerstva sa akademskim i istraživačkim organizacijama kako bi podstakle kreativno razmišljanje i pronašle inovativna rešenja koja poboljšavaju kvalitet života.

Tata grupa ima strategiju za podsticanje i unapređenje inovacija u poslovnim sektorima i kompanijama. Tri ključna pokretača su bolja komunikacija i prepoznavanje inovativnih ideja i napora, pokretanje istraživačkih centara, kao i inicijativa koje omogućavaju učenje od drugih kompanija.

Inovacije u naftnoj industriji, pametna i održiva rešenja

Novi trendovi u industriji nafte i gasa čine industriju efikasnijom, održivijom i pametnijom. Kompanije istražuju načine za efikasnu i konkurentnu digitalizaciju, automatizaciju i rešavanje složenih inženjerskih izazova. Vidimo da sve veći broj naftnih i gasnih kompanija isprobava i postiže uspeh sa širim spektrom tehnologija i rešenja koja im pomažu da postanu održiviji, minimiziraju troškove i na kraju smanje ugljenični otisak.

Na primer, algoritmi veštačke inteligencije omogućavaju naftnim i gasnim kompanijama da povećaju produktivnost naftnih polja ili bušotina. Postepeno usvajanje napredne robotike i prakse upravljanja podacima ubrzava vreme obrade i smanjuje potrebu za ljudskim radom. Savremene tehnologije doprinose smanjeju potrošnje slatke vode, a sve više kompanija ulaže u obnovljive izvore energije, vodonik i biogoriva.

Shell

Shell se fokusira na ulaganja u obnovljive izvore: vetar, solar, geotermalnu i energiju plime i oseke. Takođe razvija integrisana čvorišta za vodonika koja će služiti industriji i teškom transportu. Kompanija tvrdi da joj je cilj da postane vodeći igrač na globalnom nivou u privredi zasnovanoj na vodoniku.

Kao bi smanjila emisije koje nastaju iz transporta, ova kompanija proizvodi i snabdeva potrošače niskougljičnim gorivima kao što su održivo avionsko gorivo, biodizel, bioetanol i obnovljivi komprimovani prirodni gas. Ona ne zahtevaju novu infrastrukturu, a daju istu količinu energije kao tradicionalna goriva.

Sinopec

Sinopec se orijentiše na održiv i niskougljeničan razvoj. Ta kineska kompanija upravlja energijom i otpadom na način kojim povećava energetsku efikasnost. Sinopec koristi energiju vodonika te je ove godine pokrenuo najveći svetski projekat proizvodnje zelenog vodonika.

Saudi Aramco

Najveći proizvođač nafte na svetu primenom principa kružne ugljenične ekonomije nastoji da smanji svoj štetni uticaj na klimu tako što smanjuje emisije i ponovo koristi i zarobljava ugljenik.

Primenom inovacija, saudijska državna kompanija Aramco smanjuje emisije CO2, povećava efikasnost goriva, štedi vodu i pravi materijale nove generacije koji potrošačke proizvode čine zelenijim. CO2 uklanja tako što ga hvata i ubrizgava u podzemne rezervoare. Koristi veštačku inteligenciju u praćenju potrošnje energije i optimizaciji operacija.

PetroChina

Kineska PetroChina da su joj na prvom mestu ljudi, kvalitet, sigurnost i životna sredina kako bi u njenom poslovanju bilo „nula kvarova, nula povreda i nula zagađenja“. U strategiji navodi da je orijentisana na obezbeđivanje čiste energije, minimiziranje uticaja na životnu sredinu i smanjenje emisija.

Ova kompanija je pokrenula nekoliko projekata za brigu o biodiverzitetu. Unapredila je biodiverzitet u zaleđu pustinje Gobi i deo nje u blizini svog operativnog područja pretvotila u oazu za divlje životinje i biljke.

Održiva mobilnost, zelene serije vozila

Veliki proizvođači automobila poznati su po tome da im svaka serija donosi nešto novo. Ako te promene unapređuju zaštitu životne sredine i vode ugljeničnoj neutralnosti, može se reći da je to savršena kombinacija. Tesla, najpoznatiji proizvođač električnih automobila, ima ogroman portfolio održivih i inovativnih projekata te ne čudi da je zauzeo drugo mesto na listi najinovativnijih kompanija na svetu.

Kompanije iz sektora mobilnosti, svesne izazova sa kojima se svet suočava, sve više ulažu u obnovljive izvore i inovativne ideje, pa danas možete kupiti i najpoznatiji Mercedesov luksuzni automobil, Maybach, koji je u potpunosti na električni pogon.

Tesla

Prva na ovogodišnjoj listi kompanija koje imaju najviše inovacija u energetskom sektoru je kompanija Tesla. Samo 2022. prodala je preko 1,3 miliona električnih vozila. Tesline fabrike se projektuju i grade tako da stvaraju što manje otpada i troše manje vode i energije. Veštačka inteligencija dodatno doprinosi uštedi.

Do kraja 2022. su na krovovima Teslinih fabrika instalirane solarne elektrane ukupne snage 324 megavata. Kompanija proizvodi i solarne panele, čak i solarne crepove, i baterije za skladištenje energije.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz je posvećen dostizanju potpune električne mobilnosti. Ambicija kompanije je da joj do 2039. sva nova vozila postanu karbonski neutralna duž celog lanca vrednosti i tokom trajanja svog životnog veka. Od prošle godine, proizvodnja vozila i akumulatora u svim Mercedes-Benzovim pogonima je ugljenično neutralna.

Ova kompanija ulaže i u sopstvene solarne i vetroelektrane. U Mercedes-Benzu kažu da je plan da 2030. godine obnovljivim izvorima energije bude pokriveno više od 70 odsto potrebne energije.

BYD

BYD ima preko 30 industrijskih parkova na šest kontinenata i igra značajnu ulogu u industrijama elektronike i automobila, proizvodnji energije iz obnovljivih izvora i železničkom saobraćaju. Sa fokusom na prikupljanje, skladištenje i primenu energije, BYD radi na energetskim rešenjima bez emisija gasova s efektom staklene bašte.

BMW

Grupacija BMW nastavlja da osmišljava budućnost i inovacijama podstiče održivost. Cirkularnu ekonomiju smatra ključnom za očuvanje resursa i smanjenje emisija ugljenika.

Po tom principu, BMW-ova vozila se po završetku upotrebe koriste kao izvor sirovina za nove automobile, podseća ovaj proizvođač luksuznih automobila. Čak 85 odsto komponenti je već sada moguće reciklirati, a kako u kompaniji tvrde, njihovi automobili će najkasnije 2030. postati najzeleniji.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin