GIZ sprovodi obuke za razvoj stručnih kadrova u primeni solarne energije

Besplatne obuke za razvoj stručnih kadrova u oblasti održivih energetskih tehnologija u Srbiji, sa fokusom na primenu solarne energije sprovodi Nemačka razvojna agencija – GIZ, u okviru projekta “Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji“.
solarna energija

Preuzeto: balkangreenenergynews

Obuku za razvoj stručnih kadrova u oblasti solarne energije za profesore srednjih škola i instalatere solarnih panela sproveo je GIZ, u okviru programa nemačke razvojne saradnje. Obuka za profesore srednjih škola održana je u Kuli, a za instalatere solarnih panela u Kaću.

Besplatne obuke za razvoj stručnih kadrova u oblasti održivih energetskih tehnologija u Srbiji, sa fokusom na primenu solarne energije sprovodi Nemačka razvojna agencija – GIZ, u okviru projekta “Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji“. U poslednjih mesec dana sprovedene su dve besplatne obuke, navodi GIZ.

Dvodnevnu obuku za 20 profesora stručnih predmeta obrazovnog profila elektrotehničar obnovljivih izora energije iz 10 srednjih tehničkih škola širom Srbije, organizovalo je Društvo za obnovljive izvore energije Srednje tehničke škole „Mihajlo Pupin“ u Kuli.

Trodnevna obuka za 18 osoba u oblasti stručnog znanja instalatera solarnih fotonaponskih sistema održana je u Energy Net Akademiji u Kaću.

Teorijska osnova za nastavu u srednjim školama

Kako je istakao Saša Skoko, profesor Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“ u Novom Sadu, tokom teorijskog dela obuke u Kuli profesori srednjih škola upoznali su se sa detaljima primene pristupa kupac-proizvođač solarne energije, koji je sada veoma aktuelan u svetu i Srbiji.

„Važno je da učenici budu upoznati sa trendovima i novitetima u oblasti obnovljivih izvora energije. Čak iako te informacije nisu u ovom trenutku u fokusu potrebnih znanja učenika, one im daju širu sliku o praktičnoj primeni obrazovanja i znanja koje stiču,“ rekao je Skoko, koji je dodao da mu je bilo veoma značajno što su polaznici tokom praktičnog dela obuke obišli biogasno postrojenje i vetropark pored koga se gradi solarna elektrana, u blizini Kule.

Novosadski profesor je takođe izrazio nadu da će na proleće imati priliku da dovede svoje učenike u obilazak ovih postrojenja i napomenuo da će informacije dobijene na ovoj obuci da uvrsti u nastavu.

Obuka za srednjoškolske profesore u Kuli

Deo dvodnevne obuke za profesore je održan i na školskom poligonu za obnovljive izvore energije Srednje tehničke škole „Mihajlo Pupin“ u Kuli, gde se između ostalog nalaze mini solarna elektrana i vetroturbina.

Bjelopavlić: Sada smo u mogućnosti da pri uvođenju didaktičkih sredstava u našu nastavu izaberemo ona koja su najznačajnija za praktično znanje naših učenika

“Ako bi trebalo da istaknem jednu stvar sa ove teorijske i praktične obuke to bi verovatno bilo to da smo dobili infomacije koja se didaktička sredstva primenjuju u nastavi u ovoj oblasti u svetu. Sada smo u mogućnosti da pri uvođenju didaktičkih sredstava u našu nastavu, na čemu upravo radimo, izaberemo ona koja su najznačajnija za praktično znanje naših učenika,“ izjavio je Darko Bjelopavlić, profesor u Tehničkoj školi Pirot, nakon dvodnevno obuke u Kuli.

Sticanje praktičnog znanja

Polaznici trodnevne obuke u oblasti stručnog znanja instalatera solarnih fotonaponskih sistema u Kaću su takođe istakli da je obuka bila veoma korisna, posebno za sticanje praktičnog znanja.

Obuka za instalatere solarnih panela u Kaću


Petrović: Ova obuka, na kojoj sam saznala i videla mnoge tehničke detalje, doprineće da svoj posao radim efikasnije i preciznije

„Bavim se finansijskim planiranjem i nadzorom projekata u oblasti energetike i ugradnje solarnih panela. Ova obuka, na kojoj sam saznala i videla mnoge tehničke detalje, doprineće da svoj posao radim efikasnije i preciznije. Tako ćemo uštedeti vreme i novac pri nabavci materijala i opreme i biti u mogućnosti da unapred pravimo preciznije planove projekata u smislu izvođenja ugradnje i predviđanja troškova,“ kaže Nataša Petrović, koja je zaposlena u kompaniji koja se bavi energetikom i solarnim panelima.

Projekat za veću primenu obnovljivih izvora energije

U okviru projekta “Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji“ i u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike Republike Srbije, biće sprovedeno i niz drugih aktivnosti na poboljšanju zakonodavnog, institucionalnog i tehničkog okvira za veću upotrebu održivih energetskih tehnologija u Srbiji, navode u GIZ-u.

Projekat je deo programa nemačke razvojne saradnje i ima za cilj da unapredi uslove za veću primenu obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energiji u Srbiji. GIZ je istakao da je u fokusu svih aktivnosti projekta razvoj i primena pristupa kupac-proizvođač u proizvodnji električne energije iz solarnih izvora.

Foto: balkangreenenergynews

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin