Koliko kompanije imaju formalno organizovne pozicije vezane za održivost

U okviru 300 kompanija koje su obuhvaćene istraživanjem koje je sproveo Dow Jones postoje 44 različita naziva za istu poziciju koja je zadužena za održivost u okviru kompanije

Studija o kompanijama otkrila je da iako su pitanja životne sredine, društva i upravljanja (ESG) postala aktuelna poslednjih godina, kompanije su zauzele ne uvek jasan pristup organizovanju funkcija i pozicija koje se bave održivošću.

Globalno istraživanje u okviru 300 kompanija, koje je sproveo Dow Jones, merilo je spremnost kompanija da se bave pitanjima održivosti. Tom prilikom, identifikovao je čak 44 različita naziva pozicije za istu izvršnu ulogu zaduženu za funkciju održivosti kompanije.

Studija je otkrila da je veća verovatnoća da će velike kompanije koje se kotiraju na berzi imati posvećene profesionalce koji vode i rade na održivosti, i da je četiri puta veća verovatnoća da će u odnosu na manje kompanije povećati broj zaposlenih u oblasti održivosti.

Manja preduzeća sa manje od 10 miliona dolara godišnjeg prihoda imaju tendenciju da se oslanjaju na izvršnog direktora za dužnosti vezane za održivost, a to dovodi do toga da održivost postaje samo jedna od tema u nizu. Malo je verovatno da će održivost tada biti prioritet za kompaniju.

Nekoliko kompanija, posebno manjih preduzeća, nemaju posebne pozicije za održivost, već su u vlasništvu grupe rukovodilaca, funkcije ljudskih resursa ili upravnog odbora.

Prema izveštaju, izvršni direktor vodi funkciju održivosti u 19% kompanija, ali kod velikih kompanija to je samo slučaj u 3%. U većim kompanijama, liderske titule su podeljene i odgovornost za funkciju održivosti obično pada na potpredsednika za održivost (21%), direktora za održivost (13%) ili šefa održivosti (12%).

Što je pozicija koja je zadužena za održivost bliži izvršnom direktoru, veća je njegova mogućnost da utiče na promene u kompaniji. Međutim, ne postoje dosledne linije izveštavanja za rukovodioce korporativne održivosti, pokazalo je istraživanje.

U većim kompanijama, generalni direktor je najverovatnije pozicija kojoj će rukovodioci održivosti izveštavati (38%), zatim sledi glavni operativni direktor (8%), glavni finansijski direktor (6%), generalni zastupnik (6%) I upravni odbor (6%).

Istraživanje je isto pokazalo da 28% svih kompanija nema stalno zaposleno osoblje za održivost, a u manjim kompanijama taj procenat je 37%. Nedostatak kadra je problem za mnoge kompanije, pri čemu oko 30% kompanija kaže da im nedostaje dovoljno ljudi iz oblasti održivosti.

Kada je u pitanju izveštavanje o održivosti, 44% kompanija reklo je da trenutno ne izveštavaju o svojim performansama održivosti, a jedna od pet kompanija je rekla da nema planove da počne da izveštava.

Kompanije su rekle da je najteže izveštavati o pitanjima smanjenja štetnih uticaja po životnu sredinu, uključujući klimatske rizike i emisije gasova staklene baste.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin