Na putu do masovne primene održivog pakovanja

Kako ćemo u budućnosti pakovati robu, da li će to biti na način koji ne šteti životnoj sredini?

Kada se posmatraju svojstva materijala vezana za pakovaje, između plastike i održivih materijala sakupljenih iz prirode postoje određene razlike. U određenim primenama održivi materijali mogu biti skuplji od plastike. Međutim, tehnologija se brzo razvijaja, pa se očekuje da ćemo doći do troškovne efikasnosti za masovnu proizvodnju ambalaže od održivih materijala. Osim toga, u nekim zemljama sveta uvode se takse na upotrebu plastike, što će zauzvrat podstaći više kompanija da pređu na održiviji pristup, a to isto može rezultirati ukupnim smanjenjem troškova.

Kada je u pitanju recikliranje materajala, reciklirana plastika obično ima veću cenu od nove plastike, zbog troškova sakupljanja, transporta i obrade prilikom reciklaže. Paritet cena može biti dostignut usled lakše masovne proizvodnje ambalaže od održivih materijala i/ili kada potrošači prihvate ekološki prihvatljve opcije u pakovanju umesto plastike, za šta je presudna njihova svest i edukacija o održivim temama. Što su potrošači svesniji štete koju plastika nanosi planeti, više će biti skloni da podnesu deo troškova održive ambalaže.

Neki od velikih brendova su već prepoznali važnost ove teme, pa u fokus stavljaju korišćenje recikliranog materijala u svojoj ambalaži i proizvodima. Ovaj pristup nekada se primenjuje čak i u dizajnu proizvoda gde je namera da proizvod izgleda „reciklirano”, na primer primenom raznih boja.

Kada razmatramo alternativne održive materijale koji bi se mogli koristiti za pakovanje važno je uzeti u obzir šta je lokalno dostupno kako bi se smanjila potreba za transportom. Primer ovoga je proizvodnja šećera, koja može bit dobar izvor održivih vlakana. Trenutno se otpad iz ove i sličnih industrija često spaljuje. Bambus isto može biti dobra opcija, jer je brzorastuća vrsta od koje se može dobiti materijal za ambalažu i nekoliko puta godišnje, vezuje ugljenik brže od većine drugih biljka i može uspevati na degradiranom zemljištu.

Činjenica je da pakovanje i dalje treba da obavlja dve važne funkcije, štiti proizvod tokom transporta i predstavlja platformu za komunikacju sa potrošačima. Usled aktuelnih dešavanja treba očekivati da će sve više kompanija početi sa usmeravanjem pakovanja u održivom pravcu. Međutim, u nekim industrijama, trenutno još uvek, nema adekvatnog i relativno lako dostupnog drugog izbora osim upotrebe plastike. Sa druge strane potrošači treba da prihvate da će postojati prelazni period za isprobavanje održivijih prelaznih rešenja koja u početku neće biti savršena. Ne bi trebalo da čekamo da rešenje bude 100% savršeno da bismo ga isprobali, jer je količina plastike koja svake godine dospe u životnu sredinu zaista velika, pa bi do održivih rešenja morali da dođemo što pre.

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin