NCR kampus – primer održive poslovne gradnje

U Beogradu je prošle godine otvoren NCR tehnološki kampus koji poseduje LEED platinum sertifikat, što ukazuje da taj objekat poštuje sve principe održive gradnje.
NCR kampus

U novom tehnološkom kampusu kompanije NCR, koji je u Beogradu otvoren oktobra 2021. godine, radi 5.000 ljudi, prostire se na 30.000 kvadratnih metara i najveći je takav objekat ove kompanije u Evropi. Međutim, NCR kampus zanimljiv je i po još jednoj činjenici – on poseduje LEED platinum sertifikat. Šta to znači?

Leadership in Energy and Environmental Design ili skraćeno LEED je program sertifikacije zgrada, kuća i zajednica koji garantuje da su u pitanju energetski efikasni i ekološki objekati. Prednosti LEED sertifikata su mnoge. Ne samo da pruža jasne i sveobuhvatne smernice za postizanje ekoloških ciljeva u arhitekturi i projektovanju zgrada, već dobijanje sertifikata takođe može omogućiti da objekat troši manje resursa, i samim tim ima manje operativne troškove. Postoje i brojne druge prednosti LEED sertifikacije, kao što su: bolji kvalitet zgrada, bolji kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru i podrška lokalnoj ekonomiji.

NCR kampus

Da bi bio sertifikovan, konkretan objekat mora da dobije određeni broj „bodova“ i ispuni standarde zelene gradnje koji će biti potvrđeni tokom procesa LEED sertifikacije. Bodovi se sakupljaju u devet oblasti od kojih svaka govori o specifičnom aspektu dizajna zelenih zgrada, a to su integrativni proces, lokacija i prevoz, održivost lokacije, efikasnost upotrebe vode, energija i atmosfera, materijali i resursi, pogodnost boravka u zatvorenom prostoru, inovacije i regionalni prioriteti. U zavisnosti od broja sakupljenih bodova može se dobiti različit nivo sertifikacije: Platinum (80 i više bodova), Gold (60-79 bodova), Silver (50-59 bodova), Certified (40-49 bodova).

Kompanija NCR, obezbeđivanjem Platinum LEED sertifikata za kampus u Beogradu, nastavlja praksu izgradnje i funkcionisanja svojih objekata po visokim ekološkim standardima. Globalno sedište NCR kompanije u Atlanti već poseduje dvostruki Platinum LEED sertifikat. NCR je Platinum LEED sertifikate dobio za implementaciju praktičnih i merljivih strategija i rešenja usmerenih na postizanje visokih performansi u: održivosti lokacije, uštedi vode, energetskoj efikasnosti, izboru materijala i kvalitetu unutrašnjeg prostora. Tokom izgradnje, više od 87% građevinskog otpada je reciklirano, a zgrada koristiti 35% manje vode i 30% manje energije nego tipična poslovna zgrada.

U širem smislu, ova kompanija pitanjima održivosti pristupa na strateški način. U okviru strategije koja je posvećenja društvenim, ekološkim i pitanjima upravljanja, NCR je posvećen bavljenju ključnim oblastima koje su od važnosti za njihove zaposlene, klijente, akcionare, dobavljače i zajednice u kojima ova kompanija posluje.

Fotografije: NCR

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin