Plant-O-Metar za pametnu poljoprivredu

Maj mesec matematike, manifestacija otvorena 14. maja u Beogradu, predstavlja način na koji se veliki podaci koriste u svakodnevnom životu i u najrazličitijim oblastima nauke i privrede, kao i u medicini i zdravstvu.
pametna poljoprivreda

Preuzeto sa sajta M3

Ova manifestacija ima za cilj da prikaže napredno korišćenje podataka i dodatno obrazovanje dece i omladine školskog uzrasta, kao i njihovo usmerenje ka „zdravim“ osnovama nauke i korišćenja modernih tehnologija, smartfona, društvenih mreža i alata za veštačku inteligenciju.

Kao uvod u celu izložbu, pripremljen je interaktivni rečnik, leksikon pojmova u vezi sa velikim podacima, koji će kroz proširenu realnost oživeti delove izložbe na ekranu.

Manifestacija M3 prikazaće upotrebu upravo takvih podataka u praktičnoj primeni kroz:

• pametnu poljoprivredu – biće uživo prikazan robot – uređaj Plant-O-Metar, koji koristi algoritme mašinskog učenja, veštačke inteligencije i analize velikih podataka kako bi u realnom vremenu analizirao useve i pratio biljke;

• kompjutersku analizu ljudskih emocija uživo kroz upotrebu veštačke inteligencije;

• bioinformatiku – uticaj i sprečavanje različitih bolesti poput mišićne distrofije i mutacije gena kroz prikaz Centra za molekularnu genetiku;

• klimatska predviđanja – prikaz predviđanja klimatskih promena uživo sa satelita korišćenjem velikih podataka.

Uređaj Plant-O-Metar

Tehnologija baratanja velikim podacima otvorila je mogućnost optimizovanja procesa koje poznajemo i usavršavamo vekovima. Ta nova perspektiva sagledavanja problema, bazirana na podacima (data driven), omogućava nam da konkretnije i realnije sagledamo probleme i rešavamo ih u realnom vremenu, ali i da, koristeći matematičke modele, predviđamo prinose i pronalazimo najbolja rešenja.

Ukratko, želimo da dobijemo više, a ulažemo manje – manje prostora, manje vode i nutrijenata, manje mehanizacije, a više prinosa i bolju iskorišćenost.

Institut BioSens razvio je Plant-O-Metar, uređaj koji koristi algoritme mašinskog učenja i analize velikih podataka kako bi u realnom vremenu analizirao useve i pratio biljke. Preko optičkih senzora uređaj u realnom vremenu prikuplja više od 20 vegetacionih indeksa koji ukazuju na pojavu suše, toplote, lošu ishranu ili stres izazvan štetočinama u različitim fazama rasta useva.

Uređaj omogućava posmatranje biljaka van vidljivog spektra i otkrivanje stresa usled nedostatka vode ili hranljivih materija, kao i procenu zdravlja biljaka.

Plant-O-Metar koristi četiri talasne dužine (infracrvenu, crvenu, zelenu i plavu) kako bi analizirao biljke i putem bluetooth konekcije prenosio merene podatke na pametni telefon, koji proračunava optičke vegetacione indekse koji su pokazatelji stanja biljke. Rezultat su smanjenje troškova đubriva do 25%, povećanje prinosa za 3-4% za žitarice i uljarice i, možda najvažnije, smanjenje ugljeničnog otiska.

Manifestacija Maj mesec matematike održava se od 14. maja do 4. juna u Silosima Beograd i otvorena je svakog dana sem ponedeljkom od 11 do 21 časova.

Fotografija: AgroTV

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin