Poslovi u sektoru održivog razvoja se menjaju

Profesija održivosti je u porastu i kontinuirano se menja.
poslovi u sektoru odrzivog poslovanja

Kompanije su pod sve većim pritiskom da ispune svoje klimatske ciljeve, ali i da o održivosti svog poslovanja komuniciraju transparentno i uz pružanje uvida u mnoštvo podataka. Kao odgovor, timovi za održivost unutar kompanija postaju sve efikasniji i njihova pozicija u kompanijama sve više dobija na važnosti.

Mnoga istraživanja ukazuju na to da su izvršni direktori kompanija više uključeni u inicijative za održivost, zaposleni u oblasti održivosti postaju deo timova koji se bave lancima snabdevanja, a i sve je više žena na ovim pozicijama. LinkedIn poslovna mreža podelila je svoje podatke – stopa „zelenog“ zapošljavanja globalno je ubrzana u odnosu na ukupnu stopu zapošljavanja.

Povećano interesovanje izvršnih direktora i njihovih odbora može se pripisati većem pritisku zainteresovanih strana (a posebno akcionara), kao i povećanju regulatornih zahteva za izveštavanjem koji se kreću sa dobrovoljnih ka obaveznim, a tiču se pitanja koja vezanih za klimatske promene, istinitost marketinških tvrdnji i ljudskih prava. Sredinom protekle decenije primećeno je i da su timovi i odgovornosti porasle, da su određeni zadaci specifični za ovu funkciju (kao što je upravljanje energijom) postali fokus pojedinaca ili posvećenih timova, a vodeći menadžeri u održivosti se bave novim odgovornostima koje nadolaze kako se i sama oblast konstantno menja. U pojedinim poljima, poput lanca snabdevanja, zaposleni koji se bave održivošću postali su neizostavni, a slična tendencija se primećuje i u nastanku i širenju timova koji se bave kontrolom ESG-a (životna sredina, društvo i upravljanje) usled rasta obaveznih zahteva u izveštavanju.

Još jedan pokazatelj zrelosti ove profesije je i povećanje eksternih angažovanja. Do nedavno je menadžer za održivi razvoj najčešće bio interni kandidat sa utvrđenom reputacijom. Sada se često viđa i eksterno angažovana osoba na toj poziciji, koja stoji iza sličnih uspešnih kompanijskih programa u matičnoj organizaciji.

Nekada su na kompanijskim pozicijama u održivosti  bili pretežno muškarci, posebno na vodećim pozicijama, i razlika u platama na ovim pozicijama je pratila ovu podelu. Tokom poslednje decenije došlo je do povećanja rodne raznolikosti u profesiji, broj žena na rukovodećim položajima se povećao na svim hijerarhijskim nivoima, a očekuje se da će i u kompenzaciji na svim nivoima doći do poravnanja.

Foto: Freepik

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin