Prekogranične takse na emisije ugljen-dioksida – šta je to i kako može da utiče na Vašu kompaniju?

EU uvodi prekograničnu taksu na uvoz ugljeničnointenzivnih proizvoda iz zemalja koje nisu članice EU. To će uvoznicima doneti obavezu da izveštavaju o emisiji CO2 sadržanoj u proizvodima od oktobra 2023. godine, a plaćanje navedene takse od januara 2026. godine.
taksa emisije ugljen dioksida

Tekst kompanije PwC Srbija

Vaša kompanija, kao proizvođač ili izvoznik, može imati dodatni teret da svojim kupcima u EU prijavi relevantne podatke o emisijama CO2 ugrađenim u proizvode, počevši od oktobra 2023. Ovo takođe može imati finansijski uticaj na vaše poslovanje ukoliko emitujete dosta CO2 u proizvodnom procesu.

Evropska unija (EU) se nalazi na čelu međunarodne borbe protiv klimatskih promena. Kroz EU Green Deal i „Fit For 55“ paket mera postavljen je jasan put za postizanje veoma ambicioznog cilja smanjenja emisija gasova staklene bašte (GHG) za najmanje 55% do 2030. kao i postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine.

Kao deo ovih napora, Evropski parlament postigao je Sporazum o mehanizmu za prekogranično prilagođavanje CO2 tj. Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM. Cilj CBAM-a je da spreči rizik od „curenja ugljenika” (carbon leakage) što predstavlja proces kada delovi industrije sa visokom emisijom štetnih gasova svoju proizvodnju sele u zemlje sa blažim ekološkim zakonima. Na taj način EU želi da smanji globalne emisije ugljenika kao i da podrži ciljeve Pariskog sporazuma tako što će podsticati smanjenje emisija od strane proizvođača u trećim zemljama.

Praktično govoreći, CBAM će predstavljati prekograničnu taksu na uvoz proizvoda visokog ugljeničkog intenziteta iz zemalja van EU, čime bi se direktno uticalo na uvoznike u EU, kao i na izvoznike – domaće proizvođače.

Zašto je ovo bitno za Vas?

Svi proizvođači koji proizvode proizvode koji potpadaju u okvir trenutnog obima regulative koji izvoze u EU moraće da izračunaju svoje emisije GHG, jer će uvoznici morati da te informacije o emisijama prilože uz izveštaje koje će podnositi nadležnom organu za CBAM.

Imajući u vidu listu proizvoda, CBAM će u narednom periodu imati značajan uticaj na srpske proizvođače i izvoznike.

CBAM se primenjuje na proizvode iz dole navedenih sektora:

  • Cement
  • Struja
  • Đubriva
  • Gvožđe i čelik
  • Aluminijum
  • Hemikalije

Proizvodi moraju biti identifikovani u skladu sa važećom carinskom nomenklaturom (’CN’).

Nakon završetka prelaznog perioda, lista potencijalnih proizvoda se može proširiti na proizvode koji nisu prvobitno bili uključeni u ovu regulativu, kao što su organske hemikalije i polimeri, a očekuje se da će se regulativa proširiti tako da obuhvati sve proizvode koji predstavljaju rizik od curenja ugljenika.

Vremenski okvir

Prva faza (prelazni period) početak od 1. oktobra 2023.

• Obavezno je samo izveštavanje o direktnim emisijama gasova staklene bašte (GHG) koji se nalaze u proizvodu(direktne emisije). Tokom ove faze nije predviđeno plaćanje nikakvih naknada ili taksi.

Druga faza (trajno usvajanje) početak od 1. januara 2026.

• Uvoznici su u obavezi da svake godine (do 31. maja) prijave količinu proizvoda u EU u prethodnoj godini, kao i ostale GHG emisije. Uz to je obavezno dostaviti odgovarajući broj CBAM sertifikata. Cena sertifikata će se obračunavati u zavisnosti od prosečne nedeljne aukcijske cene EU ETS dozvola izražene u EUR/tona emitovanog CO2 (cca. 100 EUR po 1 toni)

Treća faza – 2026. – 2034.

• Uporedo sa postepenim ukidanjem besplatnih alokacija EU ETS

• Dodavanje još proizvoda na listu do 2030. godine

• Konačni cilj je da se uhvati više od 50% emisija iz sektora pokrivenim EU ETS

Koji su dalji koraci?

Ako je Vaša kompanija proizvođač ugljeničnointenzivnih proizvoda i izvozite u EU, predlažemo Vam da razmotrite sledeće:

• Utvrdite da li Vaši proizvodi spadaju pod okvir CBAM regulative

• Ustanovite da li već imate na raspolaganju proračune GHG i da li su u skladu sa zahtevima ove regulative

• Razmotrite mogućnost uvođenje redovnih procedura prikupljanja i praćenja GHG podataka

• Napravite mapu svojih generatora GHG emisija , optimizujte i smanjite svoje emisije kroz strategiju dekarbonizacije,

• Redovno izveštavajte i pratite napredak u smanjenju svojih GHG emisija.

Prednosti

U vremenu sve većih zahteva ka usklađenosti sa međunarodnim principima zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja, kompanije se suočavaju sa različitim zahtevima koji dolaze od akcionara, investitora, potrošača, dobavljača, kupaca i banaka koji naglašavaju potrebu za nisko ugljeničkom proizvodnjom.

Svesni smo da ovo u velikoj meri može biti prezahtevno i nejasno stoga je, naš tim pravnih, poreskih i ESG eksperata spreman da Vas podrži u kreiranju mape puta ka usklađenosti sa održivošću i najboljim praksama u industriji.

Foto: Marcin Jozwiak na Pixabay

PODELITE
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin